inflacja - Rynek pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3493
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
inflacja - Rynek pracy - strona 1 inflacja - Rynek pracy - strona 2

Fragment notatki:


...Inflacja 2001-2003
To lata niewątpliwie bardzo dobrego okresu walki z inflacją. Udało się ją zahamować do bardzo dobrego poziomu. W głównej mierze za taki stan rzeczy odpowiada ograniczenie popytu wewnętrznego i praktyczna recesja gospodarcza. Mimo dużego deficytu budżetowego łatanego emisjami wysokoprocentowych obligacji nastąpiło jednoczesne spowolnienie obiegu p-dza w gospodarce. To dało silny efekt antyinflacyjny. Firmy produkcyjne i handlowe ograniczyły marżę na swoich produktach co nie spowodowało wzrostu cen a tym samym inflacji. Jednak to powoduje brak zysków a co za tym idzie brak inwestycji, które podniosłyby efektywność przedsiębiorstw i obniżały bezrobocie. Dzięki działaniom RPP wysokie stopy % skutecznie ograniczały zaciąganie kredytów konsumpcyjnych przez ludność przyczyniając się do znacznego ograniczenia poziomu inflacji....


(…)

… kredytowej. Na rynkach światowych pojawiły się wstrząsy cenowe zwłaszcza na rolnych i energetycznych jednak aprecjacja złotego zniwelowała ich wpływ na inflację w kraju.
W 2008r. Zaczął się kryzys na światowych rynkach finansowych. Skutkiem tego była głęboka recesja w światowej gospodarce, spadek inwestycji i popytu konsumpcyjnego, utrudniony dostęp do środków finansowania, wzrost bezrobocia. Inwestorzy…
… sektora bankowego (Pakiet zaufania, przedterminowy wykup obligacji NBP).
2009 - 2010.
Pomimo bardzo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego, pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów, które zaciągnęły zobowiązania w walutach obcych inflacja utrzymywała się na podwyższonym poziomie. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływały przede wszystkim wyższe ceny żywności, produktów akcyzowych, cen regulowanych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz