Samorząd Austrii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4893
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd Austrii  - strona 1 Samorząd Austrii  - strona 2 Samorząd Austrii  - strona 3

Fragment notatki:Ustrój gmin i miast Austrii już od końca XIX w. wykazuje znaczną stabilność, co przypisać należy instytucjom państwa prawnego, jakie od Konstytucji z 1867 r. wprowadziła monarchia austro- węgierska. Od lat dwudziestych tego stulecia ustrój samorządu terytorialnego został konstytucyjnie określony. Założenia twórców konstytucji federalnej, głównie Kelesena i Marksa, wyznaczyły ramy i zasady ustroju państwowego Republiki Austrii.
W obecnych czasach Republiki Austrackiej autonomia organów samorządowych nie ma dzisiaj charakteru absolutnego, jak w czasach minionych.

Rada Gminy wykonuje funkcje uchwałodawcze, wykonawcze i kontrolne. Akty prawne Rady gminy to statuty, rozporządzenia i decyzje. Są one wydawane w ramach obowiązującego ustawodawstwa. Decyzje administracyjne wydawane są zgodnie z ogólną procedurą administracyjną. Jedynie akty dot. administracji prywatno-gospodarczej, determinacja prawna jest mniejsza. Radzie Gminy podporządkowane są inne organy, w szczególności zarząd oraz burmistrz. Rada pełni również rolę doradczą wobec tych organów. Rada rozstrzyga o budżecie gminy, jej wydatkach oraz udziela absolutorium zarządowi gminy.
Do realizacji zadań Rady Gmin mogą być powoływane komisje, których członkowie powoływani są proporcjonalnie do reprezentowanych sił politycznych w Radzie. Komisje mogą bezpośrednio rozstrzygać w sprawach administracyjnych lub mieć tylko charakter pomocniczy.

Zarząd Gminy tworzą: Burmistrz, 3 Zastępców oraz pozostali członkowie Zarządu (trzech członków na 9-13 radnych).
Jest wybierany przez Radę gminę. Wybierany jest z reguły na czas kadencji Rady i spośród jej członków.

Samorząd i wspólnoty lokalne w Polsce i na świecie
AUSTRIA (Republika Austrii)
Samorząd Terytorialny:
Ustrój gmin i miast Austrii już od końca XIX w. wykazuje znaczną stabilność, co przypisać należy instytucjom państwa prawnego, jakie od Konstytucji z 1867 r. wprowadziła monarchia austro- węgierska. Od lat dwudziestych tego stulecia ustrój samorządu terytorialnego został konstytucyjnie określony. Założenia twórców konstytucji federalnej, głównie Kelesena i Marksa, wyznaczyły ramy i zasady ustroju państwowego Republiki Austrii.
W obecnych czasach Republiki Austrackiej autonomia organów samorządowych nie ma dzisiaj charakteru absolutnego, jak w czasach minionych. Zgodnie z zasadą legalności jest ona ograniczona obowiązującym ustawodawstwem, ale jest również konstytucyjnie gwarantowana art. 116 Konstytucji Federalnej Austrii.
Austria jest federacją składającą się z dziewięciu krajów związkowych (Land). Kraje związkowe dzielą się na 85 powiatów (Kreis) i 15 miast (Stadt) i na 2368 gmin (Gemeinde). Stolica Austrii - Wiedeń - stanowi od 1986 oddzielny kraj związkowy.
Kraje związkowe i gminy wykonują dualną rolę - są instytucjami samorządowymi oraz reprezentantami federacji. Obecnie samorząd terytorialny utożsamia się z samodzielną administracja gminną tzw. Gmin miejscowościowych. Gmina stanowi związek terytorialny z prawem do samorządu i jednocześnie jednostkę podziału terytorialnego. Gmina stanowi samodzielny organizm gospodarczy. Ma prawo w obrębie ustawodawstwa ogólnego posiadać wszelkiego rodzaju majątek, uzyskiwać go i nim rozporządzać. Gmina może prowadzić własne przedsiębiorstwa, a w ramach ustroju finansowego samodzielnie określać budżet i rozpisywać podatki. Gminy mogą również łączyć się w związki gmin.
Na poziomie powiatu nie występuje odrębna administracja samorządowa, lecz komisarz powiatowy mianowany przez premiera rządu

(…)

… wyróżnia się obowiązkowe i fakultatywne. Wszystkie te zadania określają ustawy o ustroju gmin- ordynacje gminne, statuty gminne. Główne organy gmin określa Konstytucja w art. 117:
Rada Gminy-organ kolegialny wybierany przez obywateli jako ciało przedstawicielskie w gminie (bliżej zasady powoływania określają ordynacje wyborczej statuty miejskie)
Zarząd Gminy (Senat Miasta w miastach z własnym statutem…
… przez obywateli jako ciało przedstawicielskie w gminie. Zasady wyboru określają ordynacje wyborcze gmin. Jest wybierana w wyborach równych, bezpośrednich, tajnych oraz powszechnych na kadencję 4-6 letnią w zależności od landu. Liczba radnych zależy od wielkości gminy i może wynosić od 7 do 39 osób. W gminach z własnym statutem rady liczą z reguły ponad czterdziestu członków.
Rada Gminy wykonuje funkcje…
… posiadają samodzielność gospodarczą. Gminy partycypują w części podatków krajowych oraz mają pewną swobodę w określaniu zakresu podatków lokalnych; podatek od rzemiosła/przemysłu, podatek gruntowy, podatek od gier i zabaw, od konsumpcji i napojów, podatek od psów. Ustawodawstwo federalne określa maksymalne stawki tych podatków. Jest to system wyrównań ustalony drogą ustawy o wyrównaniu finansowym pomiędzy…
…, przedsiębiorstw i zakładów komunalnych.
Kontrolę i nadzór sprawowana jest przez władze państwowe krajów związkowych oraz federacji . Podejmowanie kontroli i nadzoru wiąże się z zasadą proporcjonalności tzn. przy uwzględnieniu samodzielności gminy i poszanowania praw nabytych osób trzecich.
Do środków nadzoru należy: prawo od informacji i inspekcje ze strony organu nadzoru, kontrole praworządności wydawanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz