Samorząd i wspólnoty lokalne

note /search

Samorząd Austrii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Samorząd i wspólnoty lokalne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4984

Ustrój gmin i miast Austrii już od końca XIX w. wykazuje znaczną stabilność, co przypisać należy instytucjom państwa prawnego, jakie od Konstytucji z 1867 r. wprowadziła monarchia austro- węgierska. Od lat dwudziestych tego stulecia ustrój samorządu terytorialnego został konstytucyjnie określony...