Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 116

Ekonomia matematyczna kompendium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Lipieta
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 7238

I.  Rl  jako przestrzeń towarów i cen 1. Podać definicję towaru i opisać założenia go dotyczące. Def. Towar jest dobrem lub usługą, rzeczą lub czynnością użyteczną, zaspokajającą czyjąś indywidualną potrzebę ujawnioną poprzez popyt na ten towar.  Towary dzielimy ze względu ...

Zagadnienia do obrony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 9394

koszt, nakład, wydatek - analiza porównawcza, analiza wstępna bilansu, sposób oceny i interpretacji wskaźników płynności i obrotowości, materiały źródłowe analizy finansowej, zasady budowy rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa w ocenie zdolności do spłaty zobowiązań bieżących. W notatce znal...

Rynek pracy i bezrobocie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3591

Rynek pracy i bezrobocie Rynek pracy - Popyt na pracę - Podaż pracy - Równowaga na rynku pracy - Przesunięcie krzywej popytu i podaży Bezrobocie - Pojęcie i pomiar bezrobocia - Typy bezrobocia - Współczesne teorie bezrobocia - Koszty bezrobocia Popyt na pracę W krótkim okresie popyt na pracę zgłos...

Historia architektury i sztuki - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Laskowski
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 2296
Wyświetleń: 5852

Historia architektury i sztuki 15.10.2011 - ćwiczenia 1. Literatura pomocnicza: „Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów” - Tadeusz Chrzanowski / ilustracje obowiązkowe - tom II „Sztuka w Polsce od I do III Rzeczpospolitej” - Tadeusz Chrzanowski / ilustracje obowiązkowe - tom II Na kolokwium należy ...

Controlling - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Controlling
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3395

MARKETING Procesy przetwarzania T Badania i rozwój - przygotowanie wytwarzanie - zakupy - szkolenia Proces wytwarzania - op. wytw. wyrobów - op. montażowe - wytw. usług Dystrybucja - sprzedaż - serwis Wyjście Y - kapitał - inf. - personel Wejście X - kapitał - inf. - personel ZARZĄDANIE Planowanie...

Ekonomia integracji europejskiej - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Stanisław Drobny
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 728
Wyświetleń: 10619

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ WYKŁADY dr Stanisław Drobny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Istota i etapy integracji gospodarczej Integracja to proces wszechstronnych przemian i dostosowań w strukturach ekonomicznych poszczególnych krajów, które mają prowadzić do scalenia tych gos...

Technologia Informacyjna w Ekonomii - test z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Grabiński
 • Technologia Informacyjna w Ekonomii
Pobrań: 602
Wyświetleń: 6034

Test 1)Jakim narzędziem posłużymy się do wyszukania interesującego nas produktu w sklepach internetowych Wyszukiwarka reklama telewizyjna gazeta ogłoszenie 31. Carding to: podpisywanie karty rozmagnesowywanie karty płatniczej wykorzystywanie numerów karty do dokonywania nieautoryzowanych zakupów...

Opracowanie książki "Odkrywanie socjologii"

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Karwińska
 • Socjologia
Pobrań: 2877
Wyświetleń: 5894

Odkrywanie socjologii autorstwa Anny Karwińskiej. Twórca tego opracowania przedstawia w nim następujące zagadnienia: analiza socjologii i innych nauk społecznych, związki socjologii i psychologii, związek socjologii i nauk politycznych, związek socjologii i antropologii społecznej, typy wiedzy o sp...

Finansowanie ochrony środowiska - materiały z całego przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kożuch
 • Finansowanie ochrony środowiska
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4886

Ochrona środowiska i rodzaje przedsięwzięć ochronnych Ochrona środowiska oznacza zespół działań mających na celu: racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko,...

Teoria i przykłady z rachunkowości zarządczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Babuśka
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1743
Wyświetleń: 6062

W materiałach znajdują się zagadnienia na egzamin: teoria, wzory, wykresy oraz diagramy i testy pomagające lepiej zrozumieć przedmiot. Ponadto pliki zawierają pytania i odpowiedzi na egzamin. Notatka przedstawia takie tematy jak: rachunek kosztów, definicje związane z rachunkowością, porównanie ...