Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 115

Motywowanie pracowników - istota i cele

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1554

TEMAT 7 MOTYWOWANIE Skuteczność kierownika zależy w znacznym stopniu od jego umiejętności przywódczych, które charakteryzuje się umiejętnym motywowaniem podwładnych, wypływaniem na nich, kierowania nimi i porozumiewania się z nimi. Istota motywacji M otywacja jest to stan psychiczny powodujący, wyt...

KONTROLA - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1225

TEMAT 9 KONTROLA Sprawność organizacji Funkcjonowanie systemów wg. N.Winera (twórcy cybernetyki) opiera się na przepływie informacji i mechanizmie sprzężenia zwrotnego. Ich sprawność zapewniona jest przez zdolność wykrywania odchyleń występu...

ETYCZNY I KULTUROWY KONTEKST ZARZĄDZANIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4529

TEMAT 10 ETYCZNY I KULTUROWY KONTEKST ZARZĄDZANIA; ZARZĄDZANIE W KONTEKŚCIE ZMIAN I W WARUNKACH GLOBALIZACJI A. ETYKA A ZARZĄDZANIE Etyka to ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku; moralność . Zarówno etyka jak i mot ywy przestrzegania prawa mają podłoże kul...

ZARZĄDZANIE W KONTEŚCIE ZMIAN I W WARUNKACH GLOBALIZACJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

TEMAT 11 ZARZĄDZANIE W KONTEŚCIE ZMIAN I W WARUNKACH GLOBALIZACJI Jak zarządzało się do tej pory? Początek XX w : Ustalono standardowe opisy zawodów i kodeksów pracy. Odkryto metody planowania i ustalania harmonogramu produkcji. Zgłębiono tajniki analizy kosztów i korzyści. Wdrożenie zasad od...

ANLIZA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3535

DECYZJE KRÓTKOTERMINOWE W OPARCIU O ANL IZ Ę RELACJI KOSZTÓW - ROZMIARY PRODUKCJI - ZYSK, KONCEPC JA MARŻY NA POKRYCIE, KALKULACJ A PROGU RENTOWNOŚCI Próg rentowności = break even point (BEP, punkt zrównania, punkt krytyczny, próg zysku) Marża na pokrycie = marża pokrycia, jednostkowa

Encyklopedia Prawa zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

Encyklopedia Prawa - zagadnienia 1. Pojęcie prawa Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego. 2. Prawo a inne systemy normatywne Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawn...

Opracowanie pytania na egzamin licencjacki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1176

1.Przedstaw systematykę form organizacyjnych sprzedaży. Organizacja sprzedaży obejmuje wszystkie działania przedsiębiorstwa mające na celu dostarczenie wyrobów do nabywców w odpowiednim czasie, miejscu i w pożądanych przez nich ilościach. Powszechnie wyróżnia się 2 podstawowe formy organizacji sp...

Egzamin z polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Karaś
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 2317
Wyświetleń: 6930

1. Wymień wszystkie (5) ekonomiczne obszary działania banku centralnego. -bank emisyjny - najważniejszy podmiot polityki pieniężnej - bank państwa - bank banków - centralna bankowa instytucja dewizowa 2. Wymień co najmniej jeden z (dwóch) obszarów działań banku centralnego jako banku emisyjnego. -...

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Konrad Kolegowicz
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4347

Cele wyjazdów: -wyjazdy dla wypoczynku, w celach rekreacyjnych i na wakacje; -odwiedziny u krewnych lub znajomych; -podróże w sprawach zawodowych i w interesach; -podróże w celach zdrowotnych; -podróże w celach religijnych; -podróże w innych celach, np. tranzyt . Współczesna turystyka: *interdyscy...

Bankowość wykłady - dr Jolanta Zuza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Bankowość
Pobrań: 4942
Wyświetleń: 6566

Źródła kreacji pieniądza (sposoby wprowadzania go do obiegu) 1.emisja budżetowa (skarbowa) - polega na emitowaniu przez Skarb Państwa papierów wartościowych (skarbowych) takich jak: weksle skarbowe, obligacje skarbowe, i oferowaniu ich zakupu społeczeństwu w celu ograniczenia bądź pokrywania defic...