Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 117

Zagadnienia do egzaminu z zachowań organizacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Daniel Gach
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2163

Obejmuje zagadnienia do egzaminu, które są opracowane na podstawie książki Potockiego. Egzamin sklada sie z 4 pytań: 3 pytania w wykładów i jedno z zagadnień z książki. Notatka wyjaśnia takie pojęcia jak: efekt synergii, rozsądna krytyka, syndrom grupowego myślenia, konformizm grupowy, lenistwo ...

Logika - Zestawy zadań z rozwiązaniami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Malawski
 • Elementy logiki
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 11571

doc zajmuje 11 stron i zawiera 9 zestawów zadań z rozwiązaniami z przedmiotu elementy logiki, który prowadzi prof. dr hab. Andrzej Malawski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: zagadki logiczne, system algebraiczno-relacyjny, język KRP, twierdzenie KRZ, ...

Logika cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Malawski
 • Elementy logiki
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3829

docx zajmuje 12 stron i zawiera 6 zestawów pytań i zadań z rozwiązaniami z przedmiotu elementy logiki, prowadzonego przez prof. dr hab. Andrzej Malawski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: antynomia wyrazu heterologiczny, problem pełności KRZ, reguła ...

Mikroekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Glinka
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2660

doc zajmuje 12 stron i zawiera opracowanie z przedmiotu mikroekonomia, który prowadzi dr Katarzyna Glinka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W pliku znajdują się takie informacje jak: inwestor rzeczowy i finansowy, pośrednik, rynek pieniężny i kapitałowy, funkcje i uczestnicy rynku pienięż...

Języki oprogramowania - Perl, Linux, HTML

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Stal
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2016

Zawiera: Perl - suma dwóch liczb, która liczba większa, 3 wyrazy w porządku alfabetycznym, równanie kwadratowe, tabliczka mnożenia 10x10, czy liczba jest pierwsza, hipoteza simsona, liczba binarna, usuwania co drugiego znaku, zastępowanie ciągów, średnia arytmetyczna z parametrem, usuń łańcuchy, wy...

Prawo - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505

doc zajmuje 14 stron i zawiera opracowane zagadnienia z przedmiotu Podstawy prawa, powadzonego przez dr Piotra Wiatrowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka zawiera zbiór definicji opisujących: prawo przedmiotowe, prawo zwyczajowe, prawo przedmiotowe, prawo stanowione, prawo po...

Informatyka - zadania z linuxa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Janusz Sztorc
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2205

M.in. porusza zagadnienia takie jak: katalog domowy, struktura katalogów, edytor linux, przekierunkowanie, potoki, prawa dostępu, zmienne powłoki, skrypty i procesy. Cw 1 System Ope...

Informatyka cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Lula
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1946

Przedmiot prowadzony przez prof. dr hab. Pawła Lulę, odbywający się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka składa się z 10 stron i zawiera zdefiniowane pojęcia i zagadnienia. Przykładowe kwestie zawarte w notatce to: reprezentacja liczb rzeczywistych, reprezentacja znaków, kod ASC...

Informatyka cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Lula
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1771

Przedmiot prowadzony przez prof. dr hab. Pawła Lulę, odbywający się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka składa się z 17 stron i zawiera definicje oraz instrukcje postępowania wraz z przykładowymi zadaniami i ich rozwiązaniami. Przykładowe zagadnienia zawarte w notatce to: adres...

Informatyka cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Lula
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1876

Przedmiot prowadzony przez prof. dr hab. Pawła Lulę, odbywający się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka składa się z 10 stron i zawiera zdefiniowane pojęcia i zagadnienia. Przykładowe kwestie zawarte w notatce to: Klasyfikacja systemów komputerowych, założenia maszyny von Neuma...