Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 112

Zarządzanie - notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Paweł Łukasik
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3241

Prowadzi je mgr Paweł Łukasik. Notatka ma 19 stron i porusza zagadnienia takie jak: burza mózgów, skład i zadania zespołu oceniającego, odmiany burzy mózgów, prekursorzy naukowego zarządzania, nurt satyryczny, charakterystyka zarządzania wedł...

Prawo gospodarcze UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Inga Kawka
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 966
Wyświetleń: 5943

Są to notatki z wykładów prawo gospodarcze Unii Europejskiej z zimowego semestru z 2011 roku. Notatki zrobione są w bardzo przyjaznej formie i są profesjonalnie zredagowane.Notatki pochodzą z wykładu dr Ingi Kawki z Uniwersytety Pedagogicznego w Krakowie (Instytut Politologii). Notatka rozpoczyna s...

Kultura a gospodarka - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Banas
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2751

Zostały opisane historyczne zależności gospodarcze między krajami. Pojęcia opisane są bardzo krótko. Notatka będzie nadawać się dla osób zdających egzamin u dr Moniki Banaś. Ciężko będzie się z niej przygotować osobom zdającym ten przedmiot z innych uczelni. Notatka opisuje następujące pojęcia: ...

Notatki + referat o teorii Friedmana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4228

Oto wszystkie wykłady od dr Joanny Kaczor. Pani doktor z roku na rok podaje te notatki każdemu potokowi więc warto mieć je już wcześniej, szczególnie, że szybko dyktuje ;) Notatka zawiera także referat o teorii Friedmana. Notatka zawiera materiały z przedmiotu polityka pieniężna. Notatka porusza zag...

Egzaminy i notatki z FM dr Czepielewska-Kałka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 5915
Wyświetleń: 14777

rar" zamiera skany moich notatek z wykładu, które wysyłałam koledze z klasy. Notatka porusza zagadnienia takie jak: kurs stały, bilans płatniczy, Unia Gospodarczo Walutowa, inkaso, akredytywa, obniżenie kursu waluty, przepisy dewizowe, transakcja forward, MSW wg. Krugmana Obstfelda. Notatka pon...

Modele dystrybucji międzynarodowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka marketingu
Pobrań: 952
Wyświetleń: 5215

Modele dystrybucji międzynarodowej  Tradycyjny:    Umieszczanie w kraju goszczącym magazynów.     Magazyn centralny w kraju macierzystym.    Jeżeli  obsługujemy  kraje  zagraniczne,  to  z  magazynu  macierzystego  produkty  trafiają  do  magazynów krajowych, a stamtąd do klienta.     Koszty tran...

Rodzaje popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Logistyka marketingu
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2674

  Logistyka marketingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych Rodzaje popytu      Odpowiednie  dobro  powinno  być  dostępne  w  odpowiednim  miejscu  po  minimalnym  koszcie.    Logistyk powinien umieć przewidzieć że zapotrzebowanie nastąpi.  Metody prognozowania : ilościowe i jakościowe    Metod...

Metody ilościowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

Metody ilościowe Zbieranie danych: Wywiad osobisty (PAPI, CAPI) - można coś pokazać, nie ogranicza się do ludzi z telefonem, można doprowadzić do tego, że ankietujemy tylko np. studentów, nie sprawdza się przy wstydliwych problemach, duży koszt - trzeba się przemieszczać Wywiad telefoniczny (C...

Integracja gospodarcza - Unia celna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

24.10.2011 unia celna polega na liberalizacji barier handlowych wewnątrz ugrupowania oraz wprowadzenie jednolitej taryfy celnej wobec państw trzecich wspólny rynek unia celna + swobodny przepływ czynników wytwórczych (pracy, kapitału, zi...

Rachunkowość - całość wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

RACHUNKOWOŚĆ Wykład 1 Aktywa - kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Według regulacji zawartych w założeniach koncepc...