Rodzaje popytu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3227
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje popytu - strona 1 Rodzaje popytu - strona 2 Rodzaje popytu - strona 3

Fragment notatki:


  Logistyka marketingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych Rodzaje popytu      Odpowiednie  dobro  powinno  być  dostępne  w  odpowiednim  miejscu  po  minimalnym  koszcie.    Logistyk powinien umieć przewidzieć że zapotrzebowanie nastąpi.  Metody prognozowania : ilościowe i jakościowe    Metoda delficka  – metoda która ma duże zastosowanie w zarządzaniu strategicznym.    Im dłuższy horyzont czasowy prognozowania tym większe znaczenie mają metody jakościowe.    Przewidywanie przyszłości : wyrocznia w Delfach.     Ta metoda powstała w drugiej Połowie XX wieku 1964/65.     Autor, ośrodek badań perspektywicznych, w Santa Monica Round Corporation.     Metoda przewidywania przyszłości w dłuższym horyzontu czasu.  Metoda szacunku ekspertów.      Metodyka:    Wysłanie do 100 ekspertów listów by wyrazili opinie na temat tego jak daleko będziemy za  50 lat. Wizje przyszłości. Odpisali!(oh i ah)    Wybrano wizje istotne dla człowieka.     Potem  znów  zgłoszono  prośbę  o  określenie  czasu  kiedy  takie  wydarzenia  będą  mogły  nastąpić.  Kiedy  pojawi  się  sytuacja  że  ludzie  będą  odżywiali  się  żywnością  pochodzącą  z  muszli  z  oceanów  itp.  Odpowiedź  na  pytanie  :  Które  daty  są  najbardziej  prawdopodobne i  dlaczego ta jest najpóźniejsza, a ta najwcześniejsza?    Następnie ukazano rozkład odpowiedzi – uzasadnienia. Nie podawano nazwisk ekspertów.    Te rozkłady trafiały do ekspertów, tak by mogli się ustosunkować do odpowiedzi, argumenty  –  sprawdzenie czy ktoś zmieni swoje stanowisko na podstawie opinii innych.    Rundki się powtarzały. Forma dyskusji ekspertów- pisemna i bez znajomości.    Na  podstawie  zmian  zdania  oceniano  wiarygodność  -  ilość  odpowiedzi  odbiegających  od  standardowych itp.      Później kiedy już eksperci zaprzestają zmianom zdania - metoda dopuszcza spotkanie twarzą  w twarz.     Zastosowanie w długim horyzoncie czasu,      Decyzje długoterminowe – szacunek ekspertów.    Krótszy horyzont czasowy (prognozowanie popytu) większe zastosowanie znajdują metody  ilościowe:    Posługują się wielkościami mierzalnymi.    Popyt dzielimy na:  ♥  popyt rynkowy  (pierwotny, niezależny)   ♥  popyt zależny  (wtórny)       Pierwotny – występuje na rynku; popyt który zgłaszają klienci    Wtórny - ten który zgłaszamy my.        T1  T2  T3  Tn  T prognoza    110  100  90  100  Np. 100 prognoza 

(…)

… międzynarodowych wykład II.
Logistyka planowanie, organizowanie, koordynacja, realizacja i kontrola czasoprzestrzennej
transformacji dóbr. Logistyka to zarządzanie czasoprzestrzenną transformacją dóbr.
[ zmiana w czasie i przestrzeni- ruch i przepływ]
Koordynacja – logistyka – funkcja koordynacyjna
Przepływ dóbr - Logistyka - zarządzanie przepływem dóbr.
Logistyka opiera się na podejściu systemowym i procesowym.
Zmiana właściwości fizycznych : jakościowa – zmieniają się właściwości fizyczne i chemiczne.
Logistyka nie zajmuje się transformacją jakościową.
Bezpośrednio proces produkcji nie jest objęty w pojęciu logistyki, ale za to czynniki produkcji są
zadaniem logistyki.
Podejście systemowe: Filozofia systemowa to współczesny paradygmat nauki w ogóle w
tym zarządzania. [ Piotr Blaik zarządzanie logistyczne…
… dostawcami z osobna, jesteśmy słabsi, niż
gdybyśmy współpracowali z jednym ;)
Logistyka marketingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
(Podejście procesowe)
W logistyce stosujemy podejście systemowe i procesowe.
Podejście procesowe kładzie nacisk na to, aby procesy przebiegały bez zakłóceń.
Przedsiębiorstwa powstają po to, by lepiej przebiegały procesy.
Najpierw należy określić optymalny kształt procesu…

tworzenia wartości, o tyle w innej porze jestem odpowiedzialna za inny kawałek łańcucha działanie przeciwdziałające nadmiernej monotonii pracy, poprzez różnicowanie obowiązków.
Lean management”- wykorzystanie przez Japończyków.
Źródło sukcesów tkwi w specyfice zarządzania.
Badano system zarządzania, zwłaszcza produkcję TPS (toyota production system)
Określanie lepszych efektów przy szczuplejszych środkach…
… jest to integracja pozioma.
♥ Koszty zmiany dostawcy – dodatkowy gazociąg itp. , np. szpital -> kupno odczynników
(zmiana odczynników może powodować zmianę całej aparatury)
♥ Poziom informacji i wiedzy o dostawcach, sektorze
Jeden produkt w naszej sytuacji może mieć dużą siłę przetargową inny małą.
Wielki odbiorca -> duże zamówienia -> powiększa siłę dostawców,
Mudular sourcing (:
Korzystaliśmy ze 100 kontrahentów…
… - to te które podaje się w masie p. tony [statki masowce;p]
o [Przewozy w kontenerach zarówno towary masowe jak i drobnicowe]
Samolotem – przedmioty o niskiej podatności logistycznej - wartościowe, cenne.
Spedycja polega na pośrednictwie, organizacja transportu. Degresja stawek taryfowych im
większa jest partia ładunków.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz