Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 111

Sposób występowania w przyrodzie, geneza, znaczenie i zastosowanie w g...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogusław Luchter
 • Społeczno-gospodarcze uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4746

Praca opisuje: - genezę powstania skał magmowych oraz sposób występowania w przyrodzie, - podział genetyczny skał magmowych - podział skał magmowych ze względu na skład mineralny, - podział skał magmowych ze względu na budowę wewnętrzną, - występowanie skał magmowych na terenie Polski (mapk...

Analiza struktury użytkowania gruntów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogusław Luchter
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4060

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Gospodarka gruntami w mieście. Celem tej pracy była analiza struktury użytkowania gruntów na przykładzie miasta Dębica. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorka przeanalizowała ogólną strukturę użytkowania ziemi na podstawie Roczneg...

Zarządzanie projektami - praca zaliczeniowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Kozień
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 13629

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Zarządzanie projektami prowadzonym przez dr Ewę Kozień na Uniwersytecie Ekonomicznym. Praca opisuje realizację projektu „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego”. Zawiera krótki opis szlaku, cel budowy muzeum w podzie...

Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Maria Gabryś
 • Organizacja i zarzadzanie w administracji publicznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3808

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej prowadzonej przez mgr Marię Gabryś na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Celem pracy jest scharakteryzowanie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na konkretnym przykładzie, w tym przypadku, Miejskiego P...

System transportowy z komunikacją zbiorową - praca zaliczeniowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wańkowicz
 • Planowanie infrastruktury technicznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3752

Praca zaliczeniowa z przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej prowadzonej przez dra Wańkowicza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tematyką pracy jest system transportowy i komunikacja zbiorowa na terenie gminy miejskiej Dębica. W pr...

Psychologia społeczna - Akademia Pomorska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. Anna Rożnowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4214

Komplet wykładów z przedmiotu psychologia społeczna. Notatka z wykładów prof. Anna Rożnowska. Uczelnia to Akademia Pomorska. Notatka zrobiona w pliku Open Office. Wykład 1 zawiera zagadnienia związane z komunikacją. Opisuje formy komunikacji np. komunikacja niewerbalna, mimika, kontakt wzrokowy. Opi...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykład 2 MWSE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Jan Sas
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3129

Wykład prowadzony jest w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przez dr inż. Jana Sasa. Na ponad 10 stronach poruszono m.in. takie zagadnienia jak: etapy procesu selekcji, kierowanie i motywowanie pracowników, 2 kategorie kierowników, technika zdarzeń krytycznych, schemat opisu stanow...

Analiza rynku turystycznego Francji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Mark Szarucki
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4431

Celem pracy jest przedstawienie potencjału turystycznego Francji. Notatka składa się z trzech plików i ma w sumie 10 stron. W części "charakterystyka rynku Francja" ogólnie scharakteryzowano kraj: położenie na mapie, ustrój, gospodarka. Dalsza część odnosi się do atrakcji turystycznych. Za...

Finanse - wykłady, dr Jolanta Juza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse
Pobrań: 8092
Wyświetleń: 11529

Wrzucam notatki z przedmiotu "Finanse" u dr Jolanty Juzy, która wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest to większa część materiałów z wykładu. Mam nadzieję, że komuś kiedyś się przydadzą. Dokument ma 26 stron i porusza zagadnienia takie jak: istota pieniądza i gospodarki pie...

Organizacja i zarządzanie - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Barczak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5586

Dokument ma 15 stron i porusza zagadnienia takie jak: organizacja, zarządzanie, planowanie, motywowanie, organizowanie, kontrolowanie, Taylor, Ford, specjalizacja, organizacje rynkowe, typologia instytucji, analiza SWOT, 3 poziomy wyznaczania celów, A.D.Chandler, H.I. Ansoff. Notatka porusza także ...