Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 110

Finanse - rynek pieniężny ĆWICZENIA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2849

Finanse – dwiczenia  Rynek pieniężny  1 RYNEK PIENIĘŻNY  Zawierane są w nim transakcje instrumentami finansowymi o okresie zapadalności do 1 roku. Jednocześnie instrumenty rynku pieniężnego cechują się najwyższym lub zbliżony...

Egzamin z współczesnych koncepcji zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 3458
Wyświetleń: 9751

Omów proces powstawania i ewolucji koncepcji i metod zarządzania. Proces zaczynamy od narodzin i inicjacji który w dużych firmach trwa od 10 do 30 lat następnie - eksperymenty zawodowych konsultantów (duże firmy od 10 do 30 lat), następnie wielka dyfuzja (Male i średnie firmy od 20 do 30 lat ) w t...

Prawo do nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2975

Tematem notatki są prawa do nieruchomości. Notatka zawiera następujące informacje: prawa do nieruchomości, prawa rzeczowe , własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, służebność, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, zastaw, ...

Ewidencja nieruchomości i ich wycena

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3031

Tematem notatki jest ewidencja nieruchomości i ich wycena. Dokładna zawartość notatki jest następująca: system informacyjny o gruntach, system informacyjny o lokalach, system informacyjny o budynkach, części składowe ewidencji, operat geodezyjno-prawny, operat opisowo-kartograficzny, zasady funkc...

Społeczna kwestia bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3500

Dokładna tematyka notatki jest następująca: teoretyczne podstawy bezrobocia, bezrobocie frykcyjne, bezrobocie keynesowskie, bezrobocie koniunkturalne, bezrobocie struktur...

Rozwój firmy Gadu Gadu SA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Misiołek
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3598

A. badanego metodą list kontrolnych. Dokładna tematyka notatki jest następująca: historia firmy Gadu-Gadu S.A., działalność grupy kapitałowej, ogólna pozycja sektora IT, struktura i charakterystyka sektora IT w Polsce, analiza warunków funkcjonowania w sektorze, analiza sytuacji wewnętrznej firmy, o...

Finanse publiczne i rynki kapitałowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marzena Piszczek
 • Finanse publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2835

Dokładna tematyka notatki jest następująca: finanse publiczne, sektor publiczny, organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli sądowej, ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, decentralizacja, decentralizacja ułomna, decentralizacj...

Benchmarking na przykładzie miast

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Robert Fudaliński
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3038

Dokładna tematyka notatki jest następująca: benchmarking zewnętrzny, benchmarking wewnętrzny, benchmarking funkcjonalny, instrument z dziedziny organizacji i zarządzania, zastosowania benchmarkingu miast, teoretyczne podstawy bechmarkingu, literatura organizacji i zarządzania, empiryczne weryfikacj...

Prawa konsumenta w sieci

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Mariusz Kusiak
 • E-biznes
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3486

Prawa konsumenta i ich ochrona w e-biznesie Spis treści: Wstęp Dynamiczny rozwój społeczności internetowej, a razem z nią także biznesu prowadzonego w sieci rodzi poważne konsekwencje na wielu obszarach, takich jak rozwój gospodarczy, pr...

Model 7-S w wybranym przedsiębiorstwie - IKEA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Tomasz Bober
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 5383
Wyświetleń: 19516

Opis dokładny modelu 7S na przykładzie IKEI. Materiał jest napisany w sposób przejrzysty, podparty jest diagramem struktury organizacyjnej IKEI.Zawiera rozbudowaną tabelkę; kwalifikacje i umiejętności, w której zajdziecie informacje na temat jakie umiejętności, kwalifikacje oraz obowiązk...