Sposób występowania w przyrodzie, geneza, znaczenie i zastosowanie w gospodarce skał magmowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4746
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposób występowania w przyrodzie, geneza, znaczenie i zastosowanie w gospodarce skał magmowych - strona 1 Sposób występowania w przyrodzie, geneza, znaczenie i zastosowanie w gospodarce skał magmowych - strona 2 Sposób występowania w przyrodzie, geneza, znaczenie i zastosowanie w gospodarce skał magmowych - strona 3

Fragment notatki:


Praca opisuje:
- genezę powstania skał magmowych oraz sposób występowania w przyrodzie,
- podział genetyczny skał magmowych
- podział skał magmowych ze względu na skład mineralny,
- podział skał magmowych ze względu na budowę wewnętrzną,
- występowanie skał magmowych na terenie Polski (mapka)
- znaczenie i przykłady zastosowań skał magmowych w gospodarce.
Praca ta jest napisana w sposób przejrzysty, ma wiele rysunków- dobrze opisanych, zawiera tabele: Podział skał magmowych na pięć facji.

      
  „ Sposób występowania w przyrodzie, geneza, znaczenie i zastosowanie w gospodarce        skał magmowych” 
  
Referat z przedmiotu: 
 Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią 
 
    
      Opracowała:  
 
Imię Nazwisko 
 
Grupa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer albumu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Kraków 2010 Spis treści:   1.  Skały magmowe……………………………………………………………………...….3  
1.1. Magmatyzm……………..……………………………………………………..……3  
 
1.2. Podział skał magmowych………………………………………………………..….5   
1.2.1. Podział genetyczny………………………………………………………..5 
 
1.2.2. Podział ze względu na skład mineralny……………………………….…..7 
 
1.2.3. Podział ze względu na budowę wewnętrzną…………..………………….8 
 1.3. Występowanie w Polsce………………………………………………….……….12  1.4. Zastosowanie w gospodarce………………………………………………….……13 
 Bibliografia……………..……………………………………..……………………………15  Spis tabel…………..…………………………………………….……………….………...16 
 
Spis rycin……..……………………………………………………………..……………...17  
 
                           
 
2 1. Skały magmowe 
 
 
Skorupa  ziemska  ukształtowała  się  4500-4300  milionów  lat  temu.  Jej  zastygnięcie 
zachodziło  bardzo  powoli  i  towarzyszyły  mu  silne  wybuchy  wulkanów  i  wylewy  lawy. 
Doprowadziło  to  do  utworzenia  się  pierwszych  skał  magmowych,  które  dziś  należą  do 
głównych składników skorupy ziemskiej, stanowiąc ok. 95% jej objętości. 
Skały magmowe są efektem zastygania stopu krzemianowego (reprezentowanego przez 
magmę  lub  lawę)  w  głębi  skorupy  ziemskiej  albo  na  jej  powierzchni.  Przyczyny  krystalizacji 
stopu magmowego mogą być różne, np.:  
o  ochłodzenie zbiornika magmowego,  
o  spadek ciśnienia,  
o  czy utrata składników lotnych.  
 
 
 
1.1. Magmatyzm  
 
Ogół procesów tworzenia się i przemieszczania magmy w litosferze oraz powstawania 
skał magmowych określany jest jako magmatyzm. Jest to zbiorcze pojęcie zawierające zarówno 
procesy plutoniczne, jak i wulkaniczne.  
 
 Wulkanizm1 jest to zespół zjawisk polegających na wydostawaniu się lawy  i substancji 
towarzyszących na powierzchnię Ziemi. 
 Plutonizmem2

(…)

…);
• bazalt:
o jako kamień drogowy (do budowy dróg i linii kolejowych),
o jako surowiec do leizny kamiennej (topiony bazalt),
o do produkcji wełny mineralnej,
o jako materiał budowlany,
o do betonów cementowych odpornych na wpływy atmosferyczne,
o jako materiały trudnościeralne,
o odlewy części rynien, rury i inne elementy odporne na ścieranie i działanie
kwasów;
andezyt:
o materiał budowlany,
o kamień drogowy;
• ryolit:
o kamień drogowy (np. tłuczeń, kostka, brukowiec),
o w kolejnictwie (tłuczeń, kruszywo),
o w budownictwie (materiał budowlany i dekoracyjny),
o w przemyśle ceramicznym,
o do wyrobu kamieni szlifierskich
o do wyrobu wełny mineralnej (po stopieniu),
o r. zasobne w szkliwo wulkaniczne są niekiedy wykorzystywane (po wygrzaniu)
do produkcji izolacji termicznych i akustycznych,
o ozdobne…
… jasną
barwą i najniższą gęstością.
Ze względu na zawartość krzemionki wśród skał magmowych wyróżnia się5:
o Skały kwaśne – zasobne w krzemionkę – zawierające powyżej 65% SiO2,
odznaczają się obecnością kwarcu, np. granit, ryolit, aplit;
o Skały obojętne – pośrednia zawartość krzemionki – od ok. 65% do 53% SiO2,
złożone głównie ze skaleni i amfiboli, np. sjenit, dioryt, trachit;
o Skały zasadowe…
… wylewne (wulkaniczne), które są produktem bardzo szybkiego zastygania (na
lądach oraz dnach mórz i oceanów) wylanej na powierzchnię Ziemi lawy. Najczęściej
występują w formie potoków lub pokryw lawowych. Ponadto stanowią składnik wielu
stożków wulkanicznych (szczególnie wulkanów lawowych, a także stratowulkanów).
Przykłady: ryolity, andezyty, bazalty.
Skały głębinowe (plutoniczne) – są produktem…
….
Przykłady: pegmatyty, diabazy, porfiry.
Rozmieszczenie skał magmowych w skorupie ziemskiej ilustruje Rycina 1.2.1.
3
Nazwa „sjenit” pochodzi od Syene – greckiej nazwy miasta Asuan w Egipcie, gdzie znajdują się odkrywane
przez archeologów starożytne kopalnie tego surowca.
5
Objaśnienia:
- skały magmowe głębinowe:
gr - gruboziarniste,
sr - średnioziarniste,
dr - drobnoziarniste;
- skały magm. żyłowe:
P…
… odmiany r. służą do wyrobu drobnej galanterii artystycznej i
użytkowej, a także różnego rodzaju pamiątek, a nawet taniej biżuterii;
pumeks:
o znajduje zastosowanie w kosmetyce
o jako filtr przemysłowy
o jako miękki materiał szlifierski,
o jako lekki i wyjątkowo skuteczny materiał izolacyjny (w budownictwie);
• diabaz:
o kamień drogowy,
o materiał budowlany,
o niekiedy stanowią źródło otrzymywania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz