Prawo gospodarcze UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 6811
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze UE - strona 1 Prawo gospodarcze UE - strona 2 Prawo gospodarcze UE - strona 3

Fragment notatki:

Są to notatki z wykładów prawo gospodarcze Unii Europejskiej z zimowego semestru z 2011 roku. Notatki zrobione są w bardzo przyjaznej formie i są profesjonalnie zredagowane.Notatki pochodzą z wykładu dr Ingi Kawki z Uniwersytety Pedagogicznego w Krakowie (Instytut Politologii). Notatka rozpoczyna się przybliżeniem podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego Unii Europejskiej, takie jak: rynek wspólnotowy, definicja towaru, swobodny przepływ towarów, pochodzenie złożone, wspólna taryfa celna, zintegrowana taryfa celna i wiele innych. Następnie zostały omówione konkretne najważniejsze przepisy artykułów TWE, dotyczące zakazu wprowadzania ceł, środki prawne jednostki, autonomia państw członkowskich. W notatce prawo gospodarcze UE wprowadzono rozróżnienie towarów podobnych i towarów konkurencyjnych. Ponadto w notatce znajdują się liczne odwołania do orzecznictwa, jak np Orzeczenie Dassonville, Orzeczenie Casis, Orzeczenie Keck.Następnie w notatce dokładnie przeanalizowano Artykuł 36 TWE. Kolejnym ważnym punktem omówionym w notatce z prawa gospodarczego Unii Europejskiej jest swobodny przepływ osób, , tutaj obywatelstwo UE i Uprawnienia wynikające z art. 21 TFUE.Następny duży punkt dotyczy swobodnego przepływu pracowników i swoboda przedsiębiorczości w tym też zabezpieczenia społeczne. Kolejnym tematem poruszanym w notatce są polityki Unii Europejskiej. Omówiono politykę ochrony konkurencji i prawo telekomunikacyjne. Notatka na bardzo wysokim poziomie, bardzo przydatna w nauce!

Regulacja ex ante - regulacja wyprzedzająca (zaradcza): regulator rynku komunikacji elektronicznej nakłada środki zaradcze na przedsiębiorstwo wyłącznie na podstawie zajmowania dominującej pozycji na rynku (bez względu na jego postawę wobec innych uczestników rynku). Regulacja ex post - regulacja oparta na ogólnym prawie o konkurencji: regulator rynku (urząd ochrony konkurencji) nakłada kary regulacyjne na przedsiębiorstwo dominujące w przypadku naruszenia przez niego zasad
uczciwej konkurencji.
1. PRAWO GOSPODARCZE WYKŁAD 1, 2 01.03./08.03 2011
SWOBODNY PRZEPLYW TOWARÓW
Stopnie integracji gospodarczej
Strefa wolnego handlu- znoszenie granic między państwami członkowskimi; zapewniony swobodny przepływ towarów; kraje wchodzące w jej skład obniżają lub likwidują cła między sobą, ale każde z nich prowadzi własną politykę zewnętrzną celną w stosunku do innych;
Unia celna-oprócz zniesienia barier w handlu także ustanowienie wspólnej taryfy celnej na zewnątrz z państwami trzecimi;
Rynek wewnętrzny-oprócz swobody przepływu towarów jest swobodny przepływ usług, osób, kapitału;
Unia gospodarcza-koordynacja polityki gospodarczej i społecznej państw członkowskich;
Unia walutowa-unia gospodarcza+ wspólna waluta; jedna polityka walutowa i pieniężna;
Rynek wewnętrzny
Traktat o funkcjonowaniu UE art. 26 TFUE (dawny art. 14 TWE): rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;
Definicja towaru w prawie UE (autonomiczne pojęcie prawa unijnego)
Nie ma tej definicji w prawie traktatowym i prawie wtórnym;
Towarami są produkty, które mają wartość pieniężną i dlatego mogą być przedmiotem transakcji handlowej (np. energia, elektryczna, dzieła sztuki, banany).
Towarami nie będą przedmioty takie jak narkotyki czy fałszywe pieniądze, które nie mogą być w obrocie w żadnym z państw członkowskich (sprawa 7/68 Komisja v. Włochy)
Towarem są też produkty, które mają wartość negatywną, np. odpady (sprawa c2/9

(…)

… rozdzielone w jedne multimedia;
Polityka łączności elektronicznej nie obejmuje:
-zagadnien związanych z treścią przekazów masowych realizowanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych;
-zagadnień dotyczących niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa 2000/31/WE PE i Rady z dnia 8 czerwca 2000 o handlu elektronicznym).Są to kwestie związane z treścią i cechami użytkowymi lub sposobem przekazywania informacji bądź korzystania z nich;
Prawo łączności elektronicznej będzie dotyczyło technicznych i gospodarczych aspektów przekazywania sygnałów przenoszących informacje w sieciach telekomunikacyjnych;
Telekomunikacja, jako sektor infrastruktury
-infrastruktura- obiekty urządzenia instytucje czy też inne zjawiska…
… z zagranicy lub wywóz za granicę;
Opłaty o skutku równoważnym -wszystkie obciążenia nieokreślane, jako cła, które nakłada się na towar ze względu na przekroczenie granicy, np. opłaty za badanie towarów wykonywane przez policję sanitarną, utrzymywanie składów celnych, prowadzenie statystyk;
Pobieranie takich opłat nie może być usprawiedliwione żadnym celem społecznym czy gospodarczym;
Opłaty o skutku…
… świadczenia usług są takie same jak w przypadku swobody przedsiębiorczości.
Dyrektywy sektorowe miały doprowadzić do ograniczenia karier w określonych dziedzinach w prowadzeniu działalności gospodarczej i świadczenia usług.
Sektory szczególnie ważne dla rozwoju rynku wewnętrznego, np. energetyka telekomunikacja, transport, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, handel elektroniczny, usługi medialne;
Zasady…
… Gospodarczej Beneluksu, Francją i RFN.
26.03.1995- Całkowicie zniesiono kontrolę na granicach państw.
Obszar Schengen stopniowo się rozszerzał. Obecnie obejmuje 22 z 27 państw UE oraz Islandię i Norwegię zaś układ z Schengen stał się integralną częścią traktatów UE. Irlandia i UK nie uczestniczą w ustaleniach dotyczących kontroli granicznej i polityki wizowej.
Traktat z Amsterdamu włącza dorobek z Schengen…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz