Podstawowe sfery regulacji prawa materialnego Unii Europejskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe sfery regulacji prawa materialnego Unii Europejskiej - strona 1 Podstawowe sfery regulacji prawa materialnego Unii Europejskiej - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe sfery regulacji prawa materialnego Unii Europejskiej Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa ( jej elementem ma być także polityka obronna ).
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Wolność przepływu towarów oraz wspólna polityka rolna jako podstawy jednolitego rynku wewnętrznego.
Wolność przepływu pracowników.
Wolność przedsiębiorczości (prowadzenia działalności gospodarczej) i świadczenia usług.
Wolność przepływu kapitału i płatności.
Powszechne reguły konkurencji.
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Tytuł 5 - art. 21-46 TUE
Formami prawnymi w tej sferze polityki i regulacji prawnej są:
ogólne wytyczne
decyzje współpraca międzyrządowa
W procesie decyzyjnym nie uczestniczy TS. Podstawowe znaczenie polityczno-prawne ma Rada Europejska, która określa polityki poprzez ogólne wytyczne i decyzje. Rada Europejska działa na zasadzie jednomyślności, chyba że Traktaty stanowią inaczej. Rada Europejska działa pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Europejskiej, który nie ma samodzielnych kompetencji władczo-politycznych. Funkcją Rady działającej w składzie ministrów właściwych ds. zagranicznych lub bezpieczeństwa jest prowadzenie polityki poprzez podejmowanie decyzji i konsultacje międzyrządowe. Co do zasady, decyzje Rady są podejmowane większością kwalifikowaną. Rada zaś obraduje pod przewodnictwem Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Bezpieczeństwa, który jest swoistym łącznikiem z Komisją Europejską jako jej wiceprzewodniczący. Rada zbiera się, zależnie od potrzeb, na wniosek Wysokiego Przedstawiciela albo danego państwa członkowskiego. W celu prowadzenia polityki w ramach w/w sfery regulacyjnej tworzy się Europejską Służbę Działalności Zewnętrznej (Europejską Służbę Dyplomatyczną). Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Tytuł 5 - art. 67-89 TfUE
Formami prawnymi prowadzenia polityki i stanowienia prawa są:
strategiczne wytyczne planowania prawodawczego i operacyjnego podejmowane przez Radę Europejską;
decyzje;
rozporządzenia;
dyrektywy;
umowy międzynarodowe Istota procesu decyzyjnego wyraża się w rozstrzygnięciach Rady i Parlamentu albo samej Rady podejmowanych:
z inicjatywy Komisji
z inicjatywy Rady albo Parlamentu
Przedmiot regulacji prawnych i działań politycznych stanowi pięć grup zagadnień:
kontrola graniczna;
polityka azylowa i imigracyjna;
współpraca sądowa w sprawach cywilnych (głównie gospodarczych);
współpraca sądowa w sprawach karnych;
współpraca policyjna;
Jednostkami organizacyjnymi (agendami) powołanymi do działania w ramach w/w sfery regulacyjnej są:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz