Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - strona 3

note /search

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 742
Wyświetleń: 5796

...GOSPODARKA ŚWIATOWA – zbiorowość podmiotów, zajmujących się działalnością gospodarczą, wzajemnie powiązanych w system międzynarodowych stosunków gospodarczych GRUPY PODMIOTÓW: • Przedsiębiorstwa krajowe • Przedsiębiorstwa międzynarodowe (korporacje, warunek: ma aktywa w co najmniej 2 kra...

Inżynieria systemowa - Targiel - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 6636

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...

Socjologia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 8890
Wyświetleń: 26446

...Stratyfikacja – hierarchiczne uporządkowanie członków grupy według kryterium posiadania lub dostępu do określonych dóbr (czynników statusu społecznego), wyznaczających ich jednostkowe pozycje społeczne RACJONALNOŚĆ INSTRUMENTALNA – właściwość działań, które są efektem kalkulacji kosztów i ...

Socjologia - Lipski Aleksander - Racjonalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3955

...Naukowy punkt widzenia (npw.): 1. obiektywizm – bezstronność, należy ujmować rzeczywistość taką jaka jest, a nie taką jaką chcielibyśmy, aby była; bez swoich zapatrywań. 2. racjonalizm – posługiwanie się rozumem, nie zaś emocjami, wyobrażeniami, uczuciami. 3. empiryzm – oznacza, iż nauka z...

Zarządzanie produkcją i usługami - Marek Janusz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5551

...PRODUKCJA – świadoma i celowa działalność ludzka, która przystosowuje zasoby i siły przyrody do potrzeba człowieka Produkcja obejmuje: - wydobywanie - przerabianie, przetwarzanie - przemieszczanie przedmiotów w przestrzeni - przechowywanie przedmiotów w czasie Społeczny proces produk...

Etyka zawodowa - Janeczek Urszula

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4228

...Etyka – zbiór zasad wyznaczających kodeks postępowania, który wyjaśnia, co jest dobre i słuszne a co złe i niesłuszne; może też ogólnie zarysować moralne obowiązki i powinności – zajmuje się wyjaśnianiem tego co stanowi o ludzkiej pomyślności i jaki sposób postępowania jest konieczny aby ją z...

Logistyka produkcji - Piniecki Ryszard

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 5509

...I. Ujęcia logistyki produkcji I.I funkcjonalne ( fazowo-funkcjonalne) zaopatrzenie procesu produkcji w stosowne towary zabezpieczenie ciągłości przepływu transformacji technologicznej przekazywanie półwyrobów oraz wyrobów gotowych do magazynu zbytu 1) Obszary logistyki produkcji ( fu...

Logistyka zaopatrzenia - Piniecki Ryszard

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Logistyka zaopatrzenia
Pobrań: 777
Wyświetleń: 5320

...I. Ewolucja zakupów zaopatrzenia 1) Zakupy zorientowane na produkty (okres II wojny światowej ) 2) Zakupy zorientowane na procesy ( lata 50-60 ) 3) Zakupy zorientowane na relacje ( lata 70 do 90 ) 4) Zakupy zorientowane na wyniki działania ( współcześnie) II. Rozwój współpracy międz...

Komunikacja społeczna - Zrałek Jolanta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 5481

...Komunikacja jako transmisja – to przekazywanie idei, emocji, umiejętności, myśli, wiedzy, postaw, nastawienia etc. Komunikowanie jako rozumienie – to proces dzięki któremu rozumiemy innych i sami staramy się być zrozumianymi. Komunikowanie jako oddziaływanie – oznacza wszystkie sposoby, k...

Planowanie inwestycji logistycznych - Kasperek Marek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Planowanie inwestycji logistycznych
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4746

...arządzanie projektem: Niepowtarzalny zestaw skoordynowanych działań o określonych punktach początkowym i końcowym, podejmowanych przez jednostkę lub organizację dla zrealizowania określonych celów, przy określonych parametrach, odnoszących się do czasu oraz kosztów efektów – British Standa...