Planowanie inwestycji logistycznych - Kasperek Marek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4795
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie inwestycji logistycznych - Kasperek Marek - strona 1 Planowanie inwestycji logistycznych - Kasperek Marek - strona 2 Planowanie inwestycji logistycznych - Kasperek Marek - strona 3

Fragment notatki:
...arządzanie projektem:
Niepowtarzalny zestaw skoordynowanych działań o określonych punktach początkowym i końcowym, podejmowanych przez jednostkę lub organizację dla zrealizowania określonych celów, przy określonych parametrach, odnoszących się do czasu oraz kosztów efektów – British Standard
Sekwencja zadań podjętych z zamiarem osiągnięcia unikalnych celów w określonych ramach czasowych. Kluczem tutaj jest unikalność. Jest ona tym, co odróżnia projekt od operacji i co powoduje, że jest on trudniejszy do stworzenia – Mingus
Jednorazowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu lub dostarczenia unikalnej usługi – PMI...


...ojekt logistyczny – czasowo, kosztowo i organizacyjnie wyodrębnione przedsięwzięcie mające na celu realizację jednorazowego i unikalnego działania optymalizującego określony proces logistyczny.
Rodzaje projektów realizowanych w obszarze logistyki – kryterium przedmiotowe:
projekty celem, których jest rozwój produktów
projekty badawcze
projekty inwestycyjne
projekty reorganizacyjne
projekty zorganizowane na potrzeby zakupu
projekty zorganizowane na potrzeby dystrybucji wyrobów gotowych (Pelin)

Podział projektów logistycznych:

1. za względu na obszar oddziaływania:
w skali jednego przedsiębiorstwa
pomiędzy bezpośrednimi ogniwami łańcucha dostaw – dostawca i odbiorca
w całym łańcuchu dostaw w jednym kraju
w skali międzynarodowej
w skali globalnej...

PLANOWANIE INWESTYCJI LOGISTYCZNYCH
Prowadzący: dr Marek Kasperek
Konsultacje: poniedziałek - 11:30 - 421Dy
Egzamin: test jednokrotnego wyboru - 15 pytań
kasperek@ue.katowice.pl
Literatura:
M. Kasperek - Zarządzanie projektem - AE Katowice 2011
PM BOK Praca Zbiorowa M. Kasperek - Planowanie i realizacja projektu logistycznego, AE Katowice 2007
W1 - 13.02.2012 Zagadnienia:
Istota zarządzania projektem
Organizacja zespołów projektowych
Przygotowanie prac związanych z planowaniem i realizacją projektu
Proces planowania projektu
Koszty i budżet projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie logistycznym
Zarządzanie zmianą w projekcie
Przedmiot inwestycji
Inwestycja = Projekt logistyczny
Po co PM (Project Management - Zarządzanie Projektem) w Logistyce?
Wiele projektów logistycznych nie kończy się w ogóle, ich wyniki w krótkim horyzoncie czasowym stają się bezużyteczne lub też znacznie przekraczają zaplanowany czas i budżet.
Zarządzanie projektem:
Niepowtarzalny zestaw skoordynowanych działań o określonych punktach początkowym i końcowym, podejmowanych przez jednostkę lub organizację dla zrealizowania określonych celów, przy określonych parametrach, odnoszących się do czasu oraz kosztów efektów - British Standard
Sekwencja zadań podjętych z zamiarem osiągnięcia unikalnych celów w określonych ramach czasowych. Kluczem tutaj jest unikalność. Jest ona tym, co odróżnia projekt od operacji i co powoduje, że jest on trudniejszy do stworzenia - Mingus
Jednorazowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu lub dostarczenia unikalnej usługi - PMI
Cechy projektu:
orientacja na cele - zdefiniowany jest cel projektu i - w odróżnieniu od ogólnego celu przedsiębiorstwa - dokładnie określony czas jego realizacji
jednorazowość - cecha jednorazowości odróżnia projekty od działań rutynowych; obejmuje ona jednocześnie nowatorstwo i unikalność
złożoność - zadanie charakteryzuje się wielorakimi współzależnościami; cecha ta oznacza zarazem, że cel projektu może być osiągnięty tylko z wykorzystaniem odpowiedniego podziału prac

(…)

… środków a planowane przychody kształtują się następująco:
Lata
Wielkość przychodów netto
1
3 000
2
3 000
3
2 000
4
1 500
5
1 000
6
1 000
NPV - suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych projektu (WD x NCF) realizowanych w przyjętym okresie analizy przy stałym poziomie stopy procentowej
Kalkulacja NPV:
gdzie:
WD = 1/(1+i)
i - stopa procentowa (określana również mianem stopy dyskontowej)
t - kolejny okres…
… się oszczędności wynikających z usprawnienia podejmowania decyzji i związanym z tym brakiem konieczności zatrudnienia w dziale kolejnej osoby. Możemy więc obliczyć okres zwrotu zainwestowanego kapitału następująco
Miesięczna płaca brutto zatrudnionej osoby = 1800 x 12 miesięcy = 21 600 zł
Pozostałe oszczędności wynikające z usprawnienia = 2 300 zł
RAZEM = 23 900 zł OZ = 50 000 / 23 900 = 2,09 roku projekt…
… i doświadczeń
rozwiązanie projektu
Kto jest klientem projektu?
potencjalny użytkownik - zleceniodawca - interesariusz - podmiot czerpiący korzyści z danego projektu lub korzysta z efektu danego projektu, nie koniecznie w nim uczestnicząc (np. sanepid)
Przykłady klientów projektu:
Urząd Skarbowy, NIK, UKS
Właściciel
Bank
Inspekcja handlowa, inspekcja pracy, nadzór budowlany
Dokument wymagań klienta
Wymagania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz