Logistyka produkcji - Piniecki Ryszard

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5614
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka produkcji - Piniecki Ryszard - strona 1 Logistyka produkcji - Piniecki Ryszard - strona 2 Logistyka produkcji - Piniecki Ryszard - strona 3

Fragment notatki:
...I. Ujęcia logistyki produkcji
I.I funkcjonalne ( fazowo-funkcjonalne)
zaopatrzenie procesu produkcji w stosowne towary
zabezpieczenie ciągłości przepływu transformacji technologicznej
przekazywanie półwyrobów oraz wyrobów gotowych do magazynu zbytu
1) Obszary logistyki produkcji ( funkcjonalne)
a) Obszar fizycznego przepływu i magazynowania
transport wewnętrzny surowców, materiałów, półfabrykatów, części zamiennych, wyrobów gotowych
towarzyszące produkcji technologiczne czynności manipulacyjne
tworzenie i utrzymywanie różnorodnych zapasów technologicznych oraz zapasów produkcji w toku

b) strumienie informacyjne sterujące oraz generujące przepływy fizyczne...


...Cechy w aspekcie przepływów logistycznych
Przerywany transport materiału w partiach różnej wielkości każdorazowo do następnego miejsca obróbki
Konieczność składowania pośredniego
Trudność dokładnego zsynchronizowania procesów pracy i transportu
Zamówienia oczekują przed systemem roboczym na obróbkę lub po wykonanej obróbce na dalszy transport
Różne rodzaje produktów i duże zróżnicowanie procesów produkcyjnych w róży sposób obciążają zdolności produkcyjne
Problem optymalnego, wzajemnego dostosowania zapotrzebowania i struktury zdolności produkcyjnych, przy uwzględnieniu terminów dostaw – jest to tzw. dylemat planowania lub sterowania procesem ( konkurencja celów wynikających z organizacji procesów):

- minimalizacji średniego czasu realizacji zamówień
- maksymalizacji wykorzystania zdolności produkcyjnej systemu (efekt doświadczenia )...

Logistyka produkcji
Wykład 1 - 31.09.2011
Zagadnienia:
przedmiot logistyki produkcji, funkcje i istota
logistyka produkcji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa
logistyka produkcji - zdefiniowanie obszaru
analiza sytuacji wejściowej
strategiczne znaczenie logistyki produkcji
cele logistyki produkcji
Relacje logistyki produkcji i zarządzania produkcją
Logistyczne decyzje w sferze produkcji - aspekt funkcjonalny
Wielkości opisujące logistykę produkcji
asortyment produkcji
standaryzacja
procesy technologiczne
Koncepcje realizacyjne logistyki produkcji
koncepcje organizacyjne
systemy planowania
a) planowanie programu produkcji
b) planowanie potrzeb materiałowych
Systemy dostosowania procesu produkcji do potrzeb klienta
- systemy QR (quick response)
- system ECR WPROWADZENIE
Węzeł systemu logistycznego - punkty w systemie, w których dokonywane są procesy magazynowania, produkcyjne, przeładunkowe, manipulacyjne itp.
Ścieżka - pokonywanie bariery przestrzennej w systemie logistycznym
Rolą logistyki produkcji w przedsiębiorstwie jest takie zorganizowanie przepływów logistycznych, aby kolejne fazy przetwarzania odbywały się w sposób niezakłócony, przy równoczesnym zagwarantowaniu najniższego możliwego poziomu kosztów tych procesów.
Logistyka produkcji
W obszarze logistyki produkcji obowiązuje zasada myślenia systemowego
Systemowe powiązania przejawiają się znaną z podstaw przedmiotu triadą:
unikania suboptymalizacji podejmowanych decyzji
współzależności kosztów
kosztów globalnych
Kierunki oddziaływania kosztów logistycznych
Maleje
Rośnie
Transport
Zapasy magazynowe
Opakowanie
Straty transportowe
Realizacja zamówień handlowych
Transport
Zakupy
Zapasy magazynowe
Obsługa klientów
Magazyny regionalne
Gospodarka zapasami magazynowymi
produkcja
Fazowo - funkcjonalny podział systemów logistycznych
Logistyka Produkcji - to podsystem systemu logistycznego przedsiębiorstwa, odpowiedzialny za organizację oraz obsługę przepływ

(…)

… oczekiwania kolejnych linii produkcyjnych (eliminacja wąskich gardeł )
Skrócenie cyklu realizacji zamówień i ich stabilizacja w celu punktualnego zaspokojenia zapotrzebowania na większe ilości zapasów
Ciągłe usprawnianie przez wszystkich pracowników procesów materialnych i informacyjnych - KAIZEN
Niezawodny system transportowy wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a jego kooperantami…
… w produkcji, równoważenie produkcji ( karty kanban)
Wersja uproszczona - 1 typ karty - karta dowieszana jest do kontenera, który przepływami między stanowiskami roboczymi
Wersja standardowa - 2 typy kart
Wersja rozszerzona - 3 typy kart - standardowe + karty zaopatrzeniowe
Przepływ kart KANBAN oraz materiałów JIT
Ciągłość przepływu materiałów w procesie (U-kształtne linie produkcyjne)
Etapy wdrażania systemu…
… )
Wykład 7 - 19.12.2011
Przykład organizacji gniazdowej
(U-kształtna linia produkcyjna w ramach systemu JIT)
I. Typy produkcji zorientowane na program produkcyjny: produkcja masowa
Produkcja masowa - zadaniem sfery logistyki produkcji jest zaopatrywanie jednostek produkcyjnych przez długi czas w te same materiały potrzebne do produkcji.
W produkcji masowej konieczne są systemy logistyczne, które przy wykorzystaniu wysokiego stopnia zmechanizowania są w stanie zapewniać dostępność dóbr w sposób ciągły i możliwie bez zakłóceń.
Opóźnienia w dostawach w produkcji masowej skutkują przerwaniem procesu i ciągłości
Przy produkcji określonych rodzajów wyrobów ( produkcja wielkoseryjna ), trzeba przy każdej zmianie rodzaju przerwać proces produkcyjny i przestawić urządzenia produkcyjne.
Problemy logistyczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz