Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - strona 2

note /search

Finanse publiczne i rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2226
Wyświetleń: 10234

...FINANSE - kategoria należąca do zjawisk społecznych, wyrażają stosunki międzyludzkie zachodzące za pomocą pieniądza Zjawiska finansowe - zjawiska ekonomiczne polegające na gromadzeniu i wydatkowaniu zasobów pieniężnych Pieniądz nieczynny - pieniądz, który nie jest w ruchu, nie można ...

Etyka gospodarcza - wykłady - Temperament

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Etyka gospodarcza
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4809

dr Grzegorz Polok. Notatka składa się z 11 stron. ...MORALNE REGUŁY I PODSTAWY obejmuje kilka zasadniczych elementów: 1. Cel względnie cele ludzkiego działania, od osiągnięcia których zależy prawdziwe szczęście człowieka i rzeczywisty sens jego egzystencji 2. Właściwe temu działaniu dobro mora...

Techniki komunikacyjne - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Techniki komunikacyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3479

...Komunikowanie bezpośrednie - interpersonalne. Niezbędna jest obecność uczestników procesu komunikowania, „komunikowanie twarzą w twarz”. Najprostszy i podstawowy proces społeczny, kontynuujący wszelkie działania ludzi w społeczeństwie. Komunikowanie interaktywne – co najmniej dwie jednost...

Prawo - wykłady - Wykładnia celowościowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 455
Wyświetleń: 5838

Pierwsza ma 14 stron, a druga 12. ...Wykładnia celowościowa (teleologiczna) - tłumaczenie przepisu ustawy musi w jak największym stopniu uwzględniać cel, jaki ma realizować ustawa (ratio legis). Wykładnia systemowa obejmuje dyrektywy interpretacyjne wynikające z faktu, że interpretowany przepi...

Podstawy zarządzania - wykłady - Proces kierowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 8008

...Obiekt kierujący powoduje zmianę zachowania obiektu kierowanego przy pomocy procesu kierowania. Na proces kierowania / zarządzania składają się 4 funkcje: -Planowanie (zawsze zaczynać od głównego celu; wszystko powinno mieć określony cel; później pojawia się uzasadnienie; rozmowa ...

Socjologia - wykłady - Rzezcywistość społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 2765
Wyświetleń: 13636

…Cechy naukowego punktu widzenia na rzeczywistość społeczną: a) obiektywizm (bezstronność) (1) opisywanie rzeczywistości takiej, jaka jest, a nie taką, jaką chcielibyśmy, by była (2) unikanie indywidualnych subiektywnych preferencji, np. politycznych, światopoglądowych, estetycznych, etycznyc...

Mikroekonomia - notatki do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 4284
Wyświetleń: 12488

Krzywe mozliwosci produkcyjnej (krzywe transformacji produktu) - graficzne odzwierciedlenie granicy możliwości produkcyjnejMożemy mówić o indywidualnych i społecznych krzywych (dla całej gospodarki). Przedstawia kombinacje maksymalnych ilości 2 dóbr lub grup dóbr, które można wyprodukowa...

Rachunkowość - Wszelaki Aneta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 10087

Rachunkowość to system informacyjny przedsiębiorstwa W ujęciu dynamicznym dzieli się na 3 podsystemy RACHUNKOWOŚĆ (SYSTEM) Podsystem gromadzenia danychpodsystem przetwarzania danychpodsystem prezentacji informacji Rachunkowość (definicja) To system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, ...

Podstawy zarządzania - Kraśnicka Teresa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 8309

...I. WPROWADZENIE DO POROBLEMATYKI PRZEDMIOTU o Nazwa dyscypliny: organizacja i zarządzanie lub nauka o zarządzaniu o Kluczowe pojęcia: zarządzanie/kierowanie, menedżer/kierownik/przywódca Zarządzanie = Kierowanie „Sprawne zarządzanie jest to sztuka pracowania poprzez innych” M. P. Fol...