Socjologia - wykłady - Rzezcywistość społeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2821
Wyświetleń: 14112
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wykłady - Rzezcywistość społeczna - strona 1 Socjologia - wykłady - Rzezcywistość społeczna - strona 2 Socjologia - wykłady - Rzezcywistość społeczna - strona 3

Fragment notatki:…Cechy naukowego punktu widzenia na rzeczywistość społeczną:
a) obiektywizm (bezstronność)
(1) opisywanie rzeczywistości takiej, jaka jest, a nie taką, jaką chcielibyśmy, by była
(2) unikanie indywidualnych subiektywnych preferencji, np. politycznych, światopoglądowych, estetycznych, etycznych
(3) niewartościowanie zjawisk społecznych [por. zasada relatywizmu kulturowego, „metodologiczna zasada bezwarunkowej skromności” oraz koncepcja współczynnika humanistycznego (F. Znaniecki)]
b) racjonalizm - rozum, a nie emocje
c) empiryzm - oparcie się na faktach, tj. danych pochodzących z doświadczenia, a więc empirycznie weryfikowalnych, czyli sprawdzalnych
(1) przedmiotem badań naukowych są wyłącznie fakty, tj. dane pochodzące
z doświadczenia
(2) każde zadanie naukowe musi być empirycznie weryfikowalne, tj. dające się sprawdzić w doświadczeniu, czyli……Koncepcja osobowości wg Zygmunta Freuda (interpretacja socjologiczna)
a) komponenty osobowości
- Id – ogół potrzeb, pragnień, aspiracji, których realizacja dostarcza szeroko rozumianej satysfakcji. Id tworzą więc potrzeby zarówno naturalne, jak i wyuczone (to, co jednostka lubi robić)
- Ego - „Ja” podejmujące decyzje
- Superego – zespół uzewnętrznionych norm i wartości obowiązujących w danym środowisku społecznym (to, co jednostka powinna robić)
b) między Id a Superego często dochodzi do konfliktu
c) Ego musi podejmować w tych sytuacjach decyzje: ulec pokusom Id czy podporządkować się wymogom Superego
d) w większości przypadków takich sprzeczności Ego wybiera drugą opcję
e) dzięki temu istnieje…


Pochodzenie socjologii.
1. Nazwa „socjologia” - August Comte - XIX w - twórca filozofii pozytywnej.a)socius (łac.) społeczeństwo; logos (grec.) pojęcie, wiedza, nauka.
2. Cechy naukowego punktu widzenia na rzeczywistość społeczną:
a) obiektywizm (bezstronność)
(1) opisywanie rzeczywistości takiej, jaka jest, a nie taką, jaką chcielibyśmy, by była(2) unikanie indywidualnych subiektywnych preferencji, np. politycznych, światopoglądowych, estetycznych, etycznych(3) niewartościowanie zjawisk społecznych [por. zasada relatywizmu kulturowego, „metodologiczna zasada bezwarunkowej skromności” oraz koncepcja współczynnika humanistycznego (F. Znaniecki)]
b) racjonalizm - rozum, a nie emocje
c) empiryzm - oparcie się na faktach, tj. danych pochodzących z doświadczenia, a więc empirycznie weryfikowalnych, czyli sprawdzalnych
(1) przedmiotem badań naukowych są wyłącznie fakty, tj. dane pochodzące z doświadczenia
(2) każde zadanie naukowe musi być empirycznie weryfikowalne, tj. dające się sprawdzić w doświadczeniu, czyli w konfrontacji z faktami
3. Początki naukowego punktu widzenia na rzeczywistość społeczną (wg K. Poppera); klasyczny okres filozofii starożytnej Grecji V-IV w p.n.e. - przejście od naiwnego monizmu do „krytycznego dualizmu”.
a) naiwny monizm (powszechnie podzielny, niekwestionowany światopogląd starożytnych Greków):
1) jedność i jednorodność świata
2) wszystko w nim ma charakter zjawisk naturalnych
3) zjawiska przyrody cechuje konieczność i nieuchronność
WNIOSEK: zjawiska społeczne jako część tego jednorodnego świata - są więc także konieczne i nieuchronne
b) krytyczny dualizm (sofiści)
- z trzech w.w. przesłanek prawdziwa jest tylko trzecia
- świat jest jeden i jednorodny
- są dwa rodzaje rzeczywistości: świat przyrody i świat społeczny, różne w swym charakterze i prawach, które nimi rządzą
- świat przyrody jest konieczny i nieuchronny, ale świat społeczny ni

(…)

…. Znaczenie wyposażenia biologicznego człowieka dla kształtu jego osobowości (świadomości)
- Florian Znaniecki: „Normalny i zdrowy organizm jest oczywiście warunkiem koniecznym życia społecznego człowieka, lecz organizm tylko umożliwia to życie, nie wyznaczając w niczym jego istoty. Ludzie o biologicznie podobnych organizmach mogą jako osobowości społeczne różnić się najskrajniej między sobą, zależnie…
… (samoświadomości, Ja) człowieka, tzn. jego jaźni odzwierciedlonej (looping glass self)
c) jaźń odzwierciedlona - składniki:
- subiektywne interpretacje tego, jak inni reagują na nas (ogół znaków werbalnych i niewerbalnych wysyłanych przez nich do nas w różnych sytuacjach komunikacji interpersonalnej)
- nasze wyobrażenia na temat tego, jak inni zachowują się wobec nas (w związku z nami) „za naszymi plecami” (rzecz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz