Prawo - wykłady - Wykładnia celowościowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5950
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo - wykłady - Wykładnia celowościowa - strona 1 Prawo - wykłady - Wykładnia celowościowa - strona 2 Prawo - wykłady - Wykładnia celowościowa - strona 3

Fragment notatki:

Pierwsza ma 14 stron, a druga 12.

...Wykładnia celowościowa (teleologiczna) - tłumaczenie przepisu ustawy musi w jak największym stopniu uwzględniać cel, jaki ma realizować ustawa (ratio legis).
Wykładnia systemowa obejmuje dyrektywy interpretacyjne wynikające z faktu, że interpretowany przepis jest częścią systemu norm prawnych obowiązujących w Polsce. Wchodzą tutaj w grę tzw. zasady systemu, wyrażone w normach prawnych hierarchicznie nadrzędnych (normy konstytucyjne) lub mających zasadnicze znacznie dla danej gałęzi prawa, dyrektywy wynikające z zasady niesprzeczności systemowej prawa, ze struktury tego systemu, jak również z systematyki aktu ustawodawczego, w którym zawarty jest interpretowany przepis.
Wykładnia systemowa traktuje prawo jako system uporządkowany, hierarchiczny, zupełny i pełny. Sędzia musi interpretować przepisy jako system, by móc wydać orzeczenie, nawet wtedy, gdy istnieje luka prawna...

...Źródła prawa Unii Europejskiej:
prawo traktatowe
prawo pochodne
ogólne zasady prawa
umowy międzynarodowe
umowy między państwami członkowskimi


Zasada prawa międzynarodowego / ograniczonych kompetencji organizacji międzynarodowych- żadna organizacja międzynarodowa nie ma kompetencji, które by jej nie były przyznane przez państwa członkowskie.

Zasada pomocniczości- organy wyższej rangi nie odbierają uprawnień organom niższym w sprawach, w których mogą sobie poradzić. Jeżeli jest sprawa, z którą organ niższy nie może sobie poradzić, to instancje wyższe muszą mu przyjść z pomocą.

Preambuła Konstytucji RP: „..ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.”...


Podział wykładni ze względu na dyrektywy interpretacyjne: wykładnia językowa
wykładnia pozajęzykowa
Wykładnia językowa (odpowiadająca mniej więcej tradycyjnej wykładni gramatycznej) dąży do wyjaśnienia sensu przepisu prawnego przez analizę tekstu słownego tegoż przepisu, w szczególności ustalając znaczenie użytych w nim zwrotów (analiza semantyczna) oraz uwzględniając obowiązujące reguły gramatyczne. Wykładnia językowa przy dobrze skonstruowanych przepisach powinna wystarczyć. Jeśli nie przyniesie rezultatów stosujemy wykładnię pozajęzykową.
Wykładnia pozajęzykowa:
wykładnia celowościowa (teleologiczna)
wykładnia systemowa (systematyczna)
wykładnia funkcjonalna
Wykładnia celowościowa (teleologiczna) - tłumaczenie przepisu ustawy musi w jak największym stopniu uwzględniać cel, jaki ma realizować ustawa (ratio legis).
Wykładnia systemowa obejmuje dyrektywy interpretacyjne wynikające z faktu, że interpretowany przepis jest częścią systemu norm prawnych obowiązujących w Polsce. Wchodzą tutaj w grę tzw. zasady systemu, wyrażone w normach prawnych hierarchicznie nadrzędnych (normy konstytucyjne) lub mających zasadnicze znacznie dla danej gałęzi prawa, dyrektywy wynikające z zasady niesprzeczności systemowej prawa, ze struktury tego systemu, jak również z systematyki aktu ustawodawczego, w którym zawarty jest interpretowany przepis. Wykładnia systemowa traktuje prawo jako system uporządkowany, hierarchiczny, zupełny i pełny. Sędzia musi interpretować przepisy jako system, by móc wydać orzeczenie, nawet wtedy, gdy istnieje luka prawna. Wykładnia funkcjonalna zawiera dyrektywy interpretacyjne wynikające z funkcji, które spełnia przepis prawny w aktualn

(…)

… i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.”
I. PRAWO PODSTAWOWE- Primary Law.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali- podpisany 18 kwietnia 1951 r. w Paryżu, wszedł w życie 23 lipca 1952 r. i wygasł 23 lipca 2002 r.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), podpisany 25 marca 1957 r., Rzym. wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)- podpisany 25 marca 1957 r., Rzym.
Jednolity Akt Europejski (JAE), podpisany w Luksemburgu i Hadze 17-28.02.1986 r., wszedł w życie 1 lipca 1987 r. Ustanowił niezbędne dostosowania w celu realizacji rynku wewnętrznego.
Traktat o Unii Europejskiej, podpisany 7 lutego 1992 r…
… członkowskich w 2007 r. Traktat z Nicei, Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską zostały ujęte w wersji skonsolidowanej.
Traktat akcesyjny z Atei (16-17.04.2001r.)
Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Rzym, 29.10.2004 r.)
Traktat reformujący UE (3.12.2007 r.)
Traktat z Lizbony podpisano 13 grudnia 2007 roku.
Umowy traktatowe są potwierdzane 2 razy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz