Inżynieria systemowa - Targiel - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 6615
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inżynieria systemowa - Targiel - test - strona 1 Inżynieria systemowa - Targiel - test - strona 2 Inżynieria systemowa - Targiel - test - strona 3

Fragment notatki:
...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         >> >> >> >>                                                                                                                                                                                                                                                                          

(…)

… z odpowiedzi
A-D nie jest poprawna
Zad 8. Rozpatrujemy problem podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Decydent musi
wybrać między czterema wariantami decyzyjnymi w warunkach trzech moŜliwych stanów
natury. Macierz wypłat oraz prawdopodobieństwa zajścia kolejnych stanów natury jest
następująca:
Decyzja
A
9
8
14
11
0,2
1
2
3
4
Prawdopodobieństwo
Stan natury
B
10
9
9
10
0,5
C
11
13
5
7
0,3
Stosując kryterium maksymalizacji oczekiwanej wypłaty decydent powinien wybrać decyzję:
A
1
ISiAS
B
2
C
3
2011-06-08
D
E
4
śadna z odpowiedzi
A-D nie jest poprawna
Strona 2 z 4
Zad 9. Decydent musi wybrać między czterema wariantami decyzyjnymi w warunkach
czterech moŜliwych stanów natury. Macierz wypłat jest następująca:
Decyzja
Stan natury
B
C
9
10
10
8
10
10
9
11
A
14
11
9
8
1
2
3
4
D
5
7
11
13
Stosując kryterium Savage'a…
… Przykładowe zadania egzaminacyjne z przedmiotu
„InŜynieria Systemów i Analiza Systemowa”
Zad 1. Symulacja według J.B. Gajdy to:
A
Wprowadzenie
systemu w ruch
B
Działanie mające
na celu poznanie
skutków
C
Zachowanie
studenta
D
Pozorowane
zachowanie
E
śadna z odpowiedzi
A-D nie jest poprawna
Zad. 2. Oceniamy wartości parametrów modelu liniowego metodą najmniejszych kwadratów
przy pomocy wzoru :
a = (XTX)-1 XTy
Symbolem X w powyŜszym wzorze oznaczamy :
A
B
macierz obserwacji wektor obserwacji
C
wektor reszt
D
E
wektor parametrów śadna z odpowiedzi
A-D nie jest poprawna
Zad. 3. Metodą najmniejszych kwadratów otrzymano model w postaci :
ˆ
y = 9,22
+ 9,44 ⋅ x1 − 0,77 ⋅ x2
(2,94)
(3,28)
Błąd względny oceny parametru a0 wynosi :
A
32,10 %
B
34,75 %
(0,24)
C
0,3475
D
– 31,16 %
E
śadna z odpowiedzi
A-D…
… podstawienie :
A
B
z1= (x1)
2
C
D
z1= 1/x1
z1= 1/x2
z1= ε
E
śadna z odpowiedzi
A-D nie jest poprawna
Zad. 6. Niech U oznacza zmienną losową o rozkładzie równomiernym na odcinku (0, 1), zaś
X zmienną losową o następującym rozkładzie prawdopodobieństwa:
Wartość
zmiennej
15
17
19
21
ISiAS
Prawdopodobieństwo
0,10
0,45
0,30
0,15
2011-06-08
Strona 1 z 4
Przeprowadzając badanie symulacyjne wylosowano wartość…
… zmiennej U równą 0,8616.
Wartość zmiennej X wyznaczona metodą odwracania dystrybuanty wynosi:
A
15
B
C
17
D
21
19
E
śadna z odpowiedzi
A-D nie jest poprawna
Zad. 7. Przedsiębiorstwo odzieŜowe Extra - Ciuszek zamierza wprowadzić na rynek nowy
model szortów. Jednostkowe koszty produkcji wynoszą 7 zł. Firma ma zamiar wyprodukować
100 szt. spodni i sprzedawać je po cenie 10 zł za szt. Dział marketingu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz