Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - strona 4

note /search

Prawo pracy - dr Matusik Grzegorz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4424

...Prawo – zbiór zasad postępowania ustalony przez państwo i przez państwo zabezpieczony Prawo pracy – ogół norm prawnych i regulujących pracę człowieka Cechy pracy: Działalność podejmowana w celach zarobkowych Podporządkowanie płaszczyzny (organizacyjne, techniczne, finansowe, BHP) Wykon...

Prawo gospodarcze - Matusik Grzegorz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 3794

...Prawo gospodarcze – dziedzina prawa regulująca problematykę szeroko pojętej działalności gospodarczej Dwie kategorie PG: publiczne – zbiór przepisów poświęconych działalności organów administracji publicznej wpływających na działalność gospodarczą np. ewidencję, rejestry prywatne – poświ...

Projektowanie procesów - Papaj Tomasz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Projektowanie procesów
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4928

...II FALA – BPR (Business Process Reengineering) Rewolucję związaną z reengineeringiem, która miała miejsce na początku lat 90-tych XX wieku wywołali M.C. Hammer i J. Champy W książce „Reengineering the Corporation” opisali radyklaną p...

Rynek usług logistycznych - Płaczek Ewa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynek usług logistycznych
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 9814

...Usługa logistyczna - wszystkie działania logistyczne, które są lub mogą być wykonywane przez zewnętrzne przedsiębiorstwo w celu zaspokojenia potrzeb logistycznych swoich klientów Usługi logistyczne - Gołembska - usługi zorganizowane przez firmę zewnętrzną, polegające przede wszystkim na tr...

Zintegrowane systemy informatyczne - Sroka Henryk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4977

...1. CIM (Computer Integrated Manufacturing) – wprowadził je J. Harrington w 1973 r., uznał on, że poprawę produktywności przedsiębiorstw można uzyskać nie tylko poprzez wzrost podziału pracy, lecz także poprzez integrację funkcji przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu urządzeń produkcyjnych o wy...

Podstawy zarządzania - wykłady - Konkurencja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4697

Treściwa notatka z wykładów z przedmiotu podstawy zarządzania. Notatki z zarządzania - 14 stron w formacie doc. W treści wykładów można napotkać takie zagadnienia jak: zasady zarządzania wg Fayalla, kapitalizm, konkurencja, klient, Taylor, system taylorowski, klasyczna szkoła zarządzania, współczesn...

Mikroekonomia - wykłady - Cechy ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2961
Wyświetleń: 8582

W dokumencie znajdziemy również wykresy i wzory. W dokumencie znajdziemy 9 wykładów z przedmiotu. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień: ekonomia, narzędzia makroekonomii, zasoby, strumień, ekonomia pozytywna i normatywna, rzadkość, potrzeba, piramida potrzeb Maslowa, dobra gospodarcze, konsumpcyjne...

Finanse Publiczne - FINANSE PUBLICZNE A FINANSE PRYWATNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 3122
Wyświetleń: 4508

4) FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH I. FUNKACJA ALOKACYJNA II. FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA III. FINACJA STABILIZACYJNA POJĘCIE PUBLICZNYCH ZASOBÓW PIENIĘŻNYCH – aspekt prawny Zasoby pieniężne mają charakter publiczny, jeżeli: - są to fundusze i walory należące do organów publicznych - ich przezn...

Rachunkowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 6853

Metody: Metoda podmiotowa- rachunkowość jest prowadzona dla konkretnego podmiotu i w związku z tym klasyfikowanie iinterpretacja zdarzeń muszą być dokonywane z punktu widzenia tego podmiotu Metoda bilansowania- polega na stosowaniu określonych równań tożsamościowych co oznacza, że zmiana war...