Socjologia - pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 9618
Wyświetleń: 27769
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - pytania na egzamin - strona 1 Socjologia - pytania na egzamin - strona 2 Socjologia - pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:...Stratyfikacja – hierarchiczne uporządkowanie członków grupy według kryterium posiadania lub dostępu do określonych dóbr (czynników statusu społecznego), wyznaczających ich jednostkowe pozycje społeczne

RACJONALNOŚĆ INSTRUMENTALNA – właściwość działań, które są efektem kalkulacji kosztów i zysków zmierzającej do uzyskania jak najwięcej najmniejszym kosztem

BIOLOGICZNY I SPOŁECZNY SCHEMAT REAKCJI:
BIOLOGICZNY: Bodźce (przechwytywane przez receptory) ------Reakcje czyli instynktowny sposób reagowania na bodźce. Receptory odbierają określone bodźce, na które organizmy zawsze reagują.
SPOŁECZNY: Bodziec--- [filtr czyli świadomość]----Reakcje czyli świadomość nadaje bodźcom znaczenie przy użyciu języka. Nie da się siłą woli wyjść poza ten filtr i widzieć świata w inny sposób...


...4. Czas społeczny - czas społeczny różni się od zegarowego czy naturalnego, nie ma charakteru uniwersalności, jest to zrelatywizowany kulturowo rytm funkcjonowania określonej zbiorowości społecznej, normy te dotyczą danego zachowania w danym czasie, np. na 1 listopada wszyscy odwiedzają groby „bo tak wypada” „bo co ludzie powiedzą jak nie przyjdę”.

5. Kontrola społeczna - to zespół instytucji i działań sprawdzających i ewentualnie sankcjonujących przestrzeganie obowiązującej regulacji aksjonormatywnej. Tak rozumiana kontrola społeczna jest rodzajem przymusu wywieranego (stosowanego) na jednostkę przez społeczeństwo. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kontroli społecznej: przymus formalny i nieformalny...

Stratyfikacja - hierarchiczne uporządkowanie członków grupy według kryterium posiadania lub dostępu do określonych dóbr (czynników statusu społecznego), wyznaczających ich jednostkowe pozycje społeczne
RACJONALNOŚĆ INSTRUMENTALNA - właściwość działań, które są efektem kalkulacji kosztów i zysków zmierzającej do uzyskania jak najwięcej najmniejszym kosztem
BIOLOGICZNY I SPOŁECZNY SCHEMAT REAKCJI:
BIOLOGICZNY: Bodźce (przechwytywane przez receptory) ------>Reakcje czyli instynktowny sposób reagowania na bodźce. Receptory odbierają określone bodźce, na które organizmy zawsze reagują.
SPOŁECZNY: Bodziec--- [filtr czyli świadomość]---->Reakcje czyli świadomość nadaje bodźcom znaczenie przy użyciu języka. Nie da się siłą woli wyjść poza ten filtr i widzieć świata w inny sposób
EUROCENTRYZM: przekonanie, że kultura europejska jest najlepsza, szczególny przypadek Etnocentryzmu.
ETNOCENTRYZM: pogląd wg którego nasza kultura i wszystkie jej cechy mają charakter wzorcowy, jedynie słuszny a wszystko co do niej nie pasuje jest inne i nienormalne. Wywyższanie własnego narodu lub gr. etnicznej ponad inne.
ETNICZNOŚĆ GRUPY: historycznie ukształtowanie tożsamości grupy (własna tradycja, pamięć losów, dialekt). To wszystko jest podstawą poczucie wspólnoty, odrębności i świadomości „my”.
RELATYWIZM KULTUROWY:
- kultury są różne i nie ma ani lepszych ani gorszych, - relatywizm językowy (Sepira-Whprfa)-kulturę należy mierzyć jej własną miarą, wchodzi sie w położenie tych których sie bada, trzeba porzucić swój balast kulturowy
DŁUGOŚĆ ŻYCIA SPOŁECZNEGO: zaczyna sie od narodzin świadomości a kończy albo śmiercią społeczną (wypadek, choroba) albo śmiercią biologiczną.
FILOZOFIA PARKA: człowiek nie rodzi sie świadomy, tylko staje sie taki w procesie socjalizacji (wychowanie) Zbieżność i rozbieżność statusu społecznego:
- Zbieżność - posiadanie 1 z tych dóbr ułatwia zdobycie pozostałych
- Rozbieżność - posiadanie 1 z tych dóbr utrudnia a nawet uniemożliwia zdobyc

(…)


Z pierwszego terminu:
- gender, wartości społeczne, czynniki tworzące społeczeństwo
- przedmiot socjologii, ruchliwość społeczna, czynniki statusu społecznego
- cele socjologii, czynności społeczne, i rodzaje wykluczeń
Gender - płeć w sensie kulturowym, ma charakter wyuczony, wynika z procesu socjalizacji, jest to ogół norm i ról społecznych.
Stosunek społeczny - to rozmaitość oddziaływań, które są niewyłącznie powtarzalne czy systematyczne, ale regulowane, pomiędzy tymi samymi współtowarzyszami. Jest to to względnie stały, zorganizowany oraz społecznie utrwalany schemat postępowania.
Wykluczenie społeczne (marginalizacja) - termin ten określa sytuację w której dana jednostka będąca członkiem społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy czym ograniczenie…
… biegunowo
Ruchliwość społeczna - to przemieszczanie się podmiotów społecznych w obrębie poszczególnych skal stratyfikacyjnych. Istnieję dwa podstawowe czynniki, decydujące o możliwościach poruszania się w ramach ruchliwości społecznej - stan zdrowia i własna praca.
Krytyczny dualizm - pogląd mówiący, że w rzeczywistości występują dwa światy: przyrody i społeczny. Prawa naturalne występują w przyrodzie…
… socjalizacji (dowód - dzikie dzieci).
czynniki statusu społecznego:
Majątek
Władza
Prestiż
20. rodzaje wykluczeń:
z rynku pracy (np. ludzie bezrobotni)
z edukacji (np. ludzie słabo wykształceni lub niewykształceni)
z życia publicznego (niechęć lub niemożność uczestniczenia w nim)
z uczestnictwa w kulturze (charakterystyczne dla bezrobotnych i słabo wykształconych - jedyny dostęp do „kultury” to telewizor…
…. zjawiska przyrody/ naturalne są konieczne i nieuchronne (śmierć, wschód zachód Słońca)
-zjawiska społeczne (świat człowieka) też są konieczne i nieuchronne jak przyrodnicze, występuje hierarchia

… obowiązującej regulacji aksjonormatywnej. Tak rozumiana kontrola społeczna jest rodzajem przymusu wywieranego (stosowanego) na jednostkę przez społeczeństwo. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kontroli społecznej: przymus formalny i nieformalny
Podklasa - „underclass”, grupa, znajdująca się „pod kreską”. Składa się z ludzi, dotkniętych tzw. wykluczeniem (ekskluzją) społeczną. Ludzie nią dotknięcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz