Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 8

Założenia w modelach

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Założenie metodologiczne Ceteris paribus  Model „pracuje” tylko w obrębie przyjętych założeń.  Najważniejszym założeniem ogólnym jest: ceteris paribus.  Ceteris paribus = „wszystko inne takie samo” (łac.) lub „przy pozostałych waru...

Mikroekonomia - Strategie gier

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

[1] Strategia dominująca = strategia, w której najlepsza strategia gracza nie zależy od strategii wybranej przez innych graczy Przypadek „dylematu więźnia”  Dwaj podejrzani A i B są przesłuchiwani w areszcie, osobno - jeden nie w...

Mikroekonomia - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Ekonomia. Gospodarka. Możliwości gospodarki. MIKROEKONOMIA - OGÓLNY PLAN Racjonalność ekonomiczna. Ekonomia jako nauka. Metodologia. Ekonomia: geneza, przedmiot, podziały, pojęcia, założenia, narzędzia. Gospodarka. Krzywa możliwości produkcyjnych gospodarki. Rynek. Popyt. Podaż. Mechanizm ryn...

Finanse - wykład 4b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Zarządzanie rezerwami walutowymi Rezerwy to część aktywów banku centralnego denominowana w walucie obcej Są istotnym elementem zabezpieczenia zobowiązań banku centralnego Nadzór finansowy (1) Nadzór finansowy różni się w skali międzynarodowej Może być skonsolidowany lub podzielony pomiędzy ins...

Statystyka - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Wykład 1 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo. Zmienna losowa i jej rozkłady Statystyka • Zbiór metod służących pozyskiwaniu, prezentacji oraz analizie danych. • Podstawowe zadanie statystyki: analiza i interpretacja danych. statystyka opi...

Statystyka - wykład 1b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kocot-Górecka
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Dystrybuanta zmiennej losowej X jest to funkcja F(x) określona na zbiorze liczb rzeczywistych F(x) = P(X ≤ x), czyli jest to prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmie wartość nie większą od wartości x. Dla zmiennej losowej X skokowej, ...

Statystyka - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Sprawozdania finansowe- struktura i interpretacja Metody analizy finansowej Sprawozdanie finansowe Formalne zestawienie działalności finansowej firmy w danym okresie zgodne z zasadami rachunkowości Sprawozdawczość finansowa Obowiązek sprawozdawczości finansowe...

Finanse - wykład 3b - Typy analizy finansowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Typy analizy finansowej Analiza pozioma Analiza pionowa Analiza segmentowa Analiza wskaźnikowa Analiza pozioma Nazywana również analizą trendu Porównanie poszczególnych pozycji sprawozdania z pozycjami z poprzednich sprawozdań Obejmuje zwykle okresy pięcioletnie Analiza pionowa Porównanie...

Finanse - wykład 3c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Wypłacalność W celu sprawdzenia czy firma jest w stanie wywiązać się z zobowiązań długoterminowych należy przenalizować strukturę kapitału Najważniejsza jest relacja kapitału obcego do własnego Wysoki udział kapitału obcego naraża firmę na

Finanse - wykład 4 - Funkcje banku centralnego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

SYSTEM BANKOWY Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza gotówkowego Prowadzenie polityki pieniężnej Pożyczkodawca ostatniej instancji Zarządzanie rezerwami walutowymi Nadzór finansowy Bank centralny obsługuje rozliczenia instytucji publicznych- bank dla...