Finanse - wykład 3b - Typy analizy finansowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 3b -  Typy analizy finansowej - strona 1 Finanse - wykład 3b -  Typy analizy finansowej - strona 2 Finanse - wykład 3b -  Typy analizy finansowej - strona 3

Fragment notatki:

Typy analizy finansowej
Analiza pozioma
Analiza pionowa
Analiza segmentowa
Analiza wskaźnikowa
Analiza pozioma
Nazywana również analizą trendu
Porównanie poszczególnych pozycji sprawozdania z pozycjami z poprzednich sprawozdań
Obejmuje zwykle okresy pięcioletnie
Analiza pionowa
Porównanie firm między sobą
Dostosowanie wielkości firm w celu zapewnienia porównywalności
Pozycje bilansowe są wyrażane jako udział w aktywach
Pozycje w rachunku zysku i strat są wyrażone jako udział w sprzedaży
Analiza segmentowa
Prezentacja wyników poszczególnych obszarów działalności
Wadą tego podejścia jest brak obiektywnych kryteriów podziału- firmy mogą dokonać różnego podziału obszarów działalności by poprawić wynik
Analiza wskaźnikowa
Poszukujemy odpowiedzi na pytania:
Czy firma ma zdolność do wywiązania się z finansowych zobowiązań ?
Czy jest rentowna i zyskowna?
Czy jest dobrą inwestycją dla udziałowców?
Rentowność/zyskowność (1)
Porównanie wyniku finansowego firmy z wielkością inwestycji poniesionych dla wypracowania tego wyniku
Zwrot z kapitału własnego (return on equity)
ROE=Wynik finansowy/Kapitał własny
Zwrot z aktywów (return on assets)
ROA= Wynik finansowy/ Aktywa ogółem
Odniesienie do aktywów netto zamiast aktywów ogółem
Aktywa netto=Aktywa -zobowiązania
Zwrot z aktywów netto (return on net assets)
Wybór podstawy wskaźnika ROA/ ROE
Z początku roku rachunkowego?
Średnia z roku rachunkowego?
Najczęściej- wartość podstawy na koniec roku
Ocena wskaźników ROA/ROE
Porównanie z poprzednimi okresami lub konkurencyjnymi firmami
Porównanie z wynikiem potencjalnej inwestycji posiadanego kapitału
W ten sposób można sprawdzić czy np. nie jest korzystniej sprzedać firmę i pieniądze ulokować w jakiejś inwestycji na rynku finansowym
Analiza wskaźnika ROA
Można przeanalizować które obszary działalności firmy są najbardziej zyskowne
Podział na działalność operacyjną np. sprzedaż i inwestycyjną
ROA=(Wynik finansowy/Sprzedaż)* (Sprzedaż/Aktywa)
Wynik finansowy/Sprzedaż- marża pokazująca efekt działalności operacyjnej Sprzedaż/Aktywa-wskaźnik efektywności pokazujący efekt działalności inwestycyjnej
Wskaźniki wypłacalności i płynności
Istotne zwłaszcza dla inwestorów zewnętrznych
Porównanie aktywów i zobowiązań
Uwzględnienie struktury terminowej aktywów i zobowiązań


(…)

… Sprzedaż/Aktywa-wskaźnik efektywności pokazujący efekt działalności inwestycyjnej
Wskaźniki wypłacalności i płynności
Istotne zwłaszcza dla inwestorów zewnętrznych
Porównanie aktywów i zobowiązań
Uwzględnienie struktury terminowej aktywów i zobowiązań
Płynność
Przedmiotem analizy są aktywa mogące służyć do spłaty krótkoterminowych zobowiązań
Istotna struktura aktywów obrotowych
Wskaźnik bieżącej płynności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz