Analiza finansowa - wskaźniki (tabelka z charakterystyką) płynność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - wskaźniki (tabelka z charakterystyką) płynność - strona 1 Analiza finansowa - wskaźniki (tabelka z charakterystyką) płynność - strona 2

Fragment notatki:

Wskaźniki płynności finansowej Wart. Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik ten informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają zobowiązania
Dobre
1,5-2
złe 0,80
Wskaźnik szybki określa ile razy aktywa bieżące o najwyższej płynności pokrywają zobowiązania bieżące
1,2-1,5
88%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego *100%
informuje nas o stosunku poziomu zobowiązań (kap. obcych) do kapitału własnego.
122-186%
733%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego określa on relacje między zobowiązaniami długoterminowymi do kapitału własnego
50-100%
121%
Wskaźnik pokrycia obsługi długu I określa stosunek wielkości zysku przed potrąceniem kosztów odsetek oraz podatku dochodowego do poziomu obciążeń wynikających z obsługi długu.
1,3-2,5
---
Wskaźnik pokrycia obsługi długu II pokazuje ile razy zysk wypracowany przez firmę pokrywa wydatki związane z obsługą długu.
1
---
Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych informuje o stosunku zysku przed potrąceniem kosztów finan. Do poziomu należnych odsetek.
Wskaźnik pokrycia obsługi kredytu na podst. zestawienia przepływów pieniężnych określa stosunek wpływów pieniężnych (zysk netto + amortyzacja) do wydatków związanych z obsługą zadłużenia.
Wskaźniki rentowności (zyskowności) Wskaźnik rentowności brutto ` * 100%
informuje o wartości zysku brutto (przed opodatkowaniem) przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych prod. I towarów
Wskaźnik rentowności netto * 100%
informuje o wartości zysku netto przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych prod. i towarów
15%
15%
15%


(…)

… w relacji do osiągniętej nadwyżki pieniężnej
aktywa bieżące = Majątek obrotowy + rozliczenia międzyokresowe (B+C)
zobowiązania bieżące = zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + przychody przyszłych okresów (D+E)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz