Rentowność aktywów ROA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rentowność aktywów ROA - wykład - strona 1

Fragment notatki:

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI AKTYWÓW
1. Rentowność aktywów ogółem (ROA)
Zysk netto * 100%
Średni stan aktywów ogółem
Informuje o zysku netto przypadającym na 1zł aktywów zaangażowanych w działalności przedsiębiorstwie.
Wyznacza ogólną zdolność aktywów do generowania zysków, czyli pokazuje jaki efektywnie firma zarządza swoimi aktywami.
Poziom rentowności aktywów zależy od wielkości wygospodarowanego zysku oraz wartości aktywów.
Oznacza to, że utrzymywanie zbędnego majątku bądź niski stopień jego wykorzystywania będą obniżały rentowności aktywów.
Im wyższa wartość wskaźnikowa, tym korzystniejsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.
Rozwinięciem ogólnego wskaźnika ROA są wskaźniki rentowności aktywów trwałych i rentowności aktywów obrotowych.
2. Rentowność inwestycji - stopa zysku (ROI)
Zysk z działalności operacyjnej
Średni stan aktywów ogółem
Stopa zysku odzwierciedla rentowność podstawowej działalności.
ROI pozwala stwierdzić czy powstałe w firmie problemy są rezultatem typowych zdarzeń gospodarczych czy wynikiem operacji finansowych i zdarzeń nadzwyczajnych.
Zależność pomiędzy rentownością aktywów a rentownością sprzedaży.
Zysk netto = zysk netto = przychody netto ze sprzedaży
Średni stan aktywów przychody netto średni stan aktywów ogółem
ogółem ze sprzedaży
Produktywność aktywów (PA)
ROA Rentowność
Sprzedaży (RS)
Rentowność aktywów zależy od:
-rentowność sprzedaży
-szybkość rotacji zaangażowanych aktywów (produktywności)
Oznacza to, że ta sama rentowność aktywów może być wynikiem zupełnie innej polityki sprzedaży:
-polityka ilości (niskich cen)- niska zyskowność, ale odpowiednio wyższa wielkość sprzedaży, a zatem wyższa rotacja aktywów.
-polityka jakości (wysokich cen)- wysoka zyskowność przy niższej rotacji aktywów (produktywności)
Rentowność finansowa interesuje przede wszystkim inwestorów.
Pozwala ustalić stopę zysku, jaką przynosi inwestycja w akcje czy udziały danego przedsiębiorstwa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz