Założenia w modelach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia w modelach - strona 1 Założenia w modelach - strona 2 Założenia w modelach - strona 3

Fragment notatki:

Założenie metodologiczne
Ceteris paribus
 Model „pracuje” tylko w obrębie przyjętych założeń.
 Najważniejszym założeniem ogólnym jest: ceteris paribus.
 Ceteris paribus = „wszystko inne takie samo” (łac.) lub „przy pozostałych
warunkach równych”; zwrot oznacza świadome odrzucenie, w celu
uproszczenia rozumowania, możliwości zajścia pewnych wydarzeń, warunków,
zmiennych, mogących zaburzyć związek między przesłanką a wnioskiem
 Ceteris paribus w ekonomii = metoda statyki porównawczej - polega na tym,
że zmieniamy jedną z wielkości przyjmowanych dotąd za stałe (inne wielkości
pozostawiamy nietknięte) i badamy wpływ tej zmiany na inne wielkości
(np. wpływ spadku dochodów konsumentów/rozwoju technicznego itp. na popyt i w
rezultacie na cenę równowagi oraz odpowiadającą jej wielkość sprzedaży)
Np. wzroście podaży wołowiny spadnie jej cena. W tym kontekście odrzucone możliwości to między innymi:

spadek cen wieprzowiny i jagnięciny

rozpowszechnienie się informacji o epidemii gąbczastego zapalenia mózgu u krów

gwałtowny wzrost popularności wegetarianizmu
Założenia (neo)klasyczne.
Homo Oeconomicus
Podstawowe założenie ekonomii (neo)klasycznej.
 Jednostka zawsze i wszędzie dąży do maksymalizacji subiektywnej, oczekiwanej i
rzeczywistej użyteczności (w tym z zysków)
 Jednostka podejmuje działania (wybory) racjonalnie, ze względu na indywidualne
motywacje związane z ekonomiczną wartością wariantów
 Człowiek jest utylitarnym egoistą i nie zważa na uczucia innych ludzi
W rzeczywistości okazuje się, że człowiek podejmuje decyzje nie tylko racjonalnie
(zgodnie z racjonalnym rozumowaniem), ale także emocjonalnie, intuicyjnie.
Podlega zjawiskom społecznym. Popełnia też błędy. Ponadto jego wybory opierają
się nie tylko na wartości ekonomicznej, ale szerzej rozumianej wartości, zgodnej z
jego subiektywnym systemem wartości. Coraz częściej uwzględnia się paradygmat
człowieka emocjonalnego (homo sapiens oeconomicus)
Założenia (neo)klasyczne.
Pozostałe
 Celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku
 Stan równowagi na rynku jest stanem naturalnym,
zakłócenia uruchamiają mechanizm adaptacyjny
 Podstawowymi podmiotami gospodarującymi są
przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe
 Występuje powszechna awersja do ryzyka


(…)

… na różnego rodzaju impulsy / szoki oraz
wykorzystanie narzędzi polityki gospodarczej (dokonywania symulacji)
 Ekonomia do budowania modeli wykorzystuje właśnie matematykę
i nauki pochodne i powiązane (statystykę, rachunek
prawdopodobieństwa, ekonometrię, programowanie informatyczne
itp.) ale także dziedziny poboczne: demografię, geografię, socjologię,
psychologię, prawo (sic!)
 Przykład: ekonometryczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz