Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 7

Analiza strategiczna przedsiebiorstwa - komputery - wartość sprzedanyc...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA „YYY” WSTĘP Gospodarka rynkowa zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania sposobów optymalizacji działalności. Ważne są nie tylko wyniki, jakie w danym okresie czasu osiąga dana firma, ale także perspektywy, jakie czekają ją w przyszłości. Przedsiębiorstw...

Analiza strategiczna spółdzielni mleczarskiej - PRZYKŁAD

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1036

Spółdzielnia Mleczarska „DEMI” I. Ogólne informacje o strategii Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa. W innym ujęciu strategia jest interpretowana jako zespół określonych zasad postępow...

Ekonomia - podstawowe definicje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

AKTYWNY I INTEGRACYJNY ASPEKT L O GISTYKI - Przejawia się on w jej funkcji koordynacyjnej przenikającej podstawowe klasyczne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa i cały proces gospodarowania. BADANIA RYNKU ( Market Research ) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych...

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

ZAGADNIENIA Z EKONOMII DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Określ istotę ekonomii jako nauki i przedstaw rys historyczny jej narodzin i rozwoju? Wskaż i scharakteryzuj aparaturę metodologiczną ekonomii (kategoria ekonomiczna, prawo ekonomiczne, teoria ekonomiczna) oraz jej podstawowe metody badawcze? Wsk...

Ćwiczenia - ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

©Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 42, poz. 272, Nr 49, poz. 328. o nadzorze nad rynkiem finansowym1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 cze...

Wyklad - podstawy marketingu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Robert Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2394

dr Robert Nowacki Literatura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu. Difin, Warszawa 2004. K. Białecki, Instrumenty marketingu. Branta, Bydgoszcz 2006. J. Altkorn, T. Kramer, Leksykon marketingu. PWE, Warszawa 1998. Ph. Kotler, G. Armstrong, V. Wong, Mark...

Teoria rynku, cena

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 707

Q,q = Quantity (ilość)  P,p = Price (cena) = Supply S (podaż) D = Demand (popyt) R - revenue, utarg/przychód Rynek  = mechanizm koordynujący zachowania nabywców i sprzedawców uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług ~ zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego, że decyzje go...

Mikroekonmia - Teoria użyteczności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2317

… czyli Teoria wyboru konsumenta bez ryzyka. Opracowana na gruncie ekonomii neoklasycznej. Przypadek wyboru konsumenta dla jednego dobra. Vilfredo Pareto, Francis Edgeworth. Użyteczność  Użyteczność jest miarą  subiektywne...

Wartości nominalne i realne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Wielkości nominalne i realne Wielkość nominalna (inaczej bieżąca) = wartość bieżąca, obliczona według cen (stóp procentowych) w danym okresie, kiedy była ona mierzona (cen bieżących); w statystyce międzynarodowej określa się ją jako „current”.  przykład Średni

Wskaźniki w ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Wskaźniki  Wskaźnik wyraża względną wartość danej zmiennej odniesioną do jej wartości w okresie podstawowym (bazowym)  Czyli żeby go policzyć potrzebujemy:  Jakąś zmienną mierzoną (np. PKB)  Dane za różne okresy lub różne kraje/regiony  Okres /kraj bazowy (np. rok bazowy, kraj bazowy) ...