Wyklad - podstawy marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyklad - podstawy marketingu - strona 1 Wyklad - podstawy marketingu - strona 2 Wyklad - podstawy marketingu - strona 3

Fragment notatki:

dr Robert Nowacki
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu. Difin, Warszawa
2004.
K. Białecki, Instrumenty marketingu. Branta, Bydgoszcz 2006.
J. Altkorn, T. Kramer, Leksykon marketingu. PWE, Warszawa
1998.
Ph. Kotler, G. Armstrong, V. Wong, Marketing. Podręcznik
europejski. PWE, Warszawa 2002.
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola.
Gebethner, Warszawa 1994.
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt
zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 2000.
J. Mazur (red), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, Difin,
Warszawa 2002.
B. Pilarczyk, H. Mruk, Kompendium wiedzy o marketingu. PWN,
Warszawa 2006.
„Najważniejszą sprawą
w marketingu jest zawładnięcie
jakimś wyrazem w świadomości
potencjalnych klientów”
Al Ries, Jack Trout
Geneza marketingu
1. Marketing to jedno z najważniejszych pojęć w słowniku biznesu –
określa bowiem jeden z podstawowych filarów współczesnej
działalności gospodarczej;
2. Marketing jest wyznacznikiem możliwości osiągnięcia sukcesu lub
ryzyka niepowodzenia na rynku;
3. Marketing jest wynikiem poszukiwania sposobu ograniczania
ryzyka z jakim ma do czynienia każda firma prowadząca
działalność na nasyconym i konkurencyjnym rynku;
4. Historia
stosowania
narzędzi
współcześnie
kojarzonych
z
marketingiem sięga starożytności, ale marketing jako nauka
rozwinął się dopiero po zakończeniu II wojny światowej;
5. Marketing pojawił się w rezultacie rozległych przemian społecznogospodarczych jako reakcja przedsiębiorstw na zmiany zachodzące
na rynku
6. Marketing to nie tylko zbiór praktycznych działań polegających na
stosowaniu odpowiednich metod i technik, ale przede wszystkim
sposób myślenia o rynku i przedsiębiorstwie, o jego roli i zadaniach
zapewniających przetrwanie i rozwój;
7. Marketing to koncepcja działania przydatna dla wszystkich
podmiotów
przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych,
których działalność motywowana jest chęcią osiągnięcia zysku,
instytucji nie nastawione głównie na zysk (non profit), np. agend
rządowych,
szpitali,
szkół,
organizacji
charytatywnych
i
społecznych, muzea, galerii, sal koncertowych, teatrów, partii
politycznych.
Orientacje biznesowe a marketing / 1 /
Kryterium
Orientacja
produkcyjna
Umiejscowienie
w historii
działalności
gospodarczej
II połowa XIX
wieku (USA,
Europa)
Sytuacja
rynkowa
Popyt podaż
Koncentracja
uwagi na …
Wzroście
produkcji i
obniżce kosztów
jednostkowych
Orientacja
sprzedażowa
Orientacja
rynkowa
(marketingowa)
Koniec lat 20-tych
Okres po II
XX wieku (USA), wojnie światowej
okres po II wojnie (USA) oraz lata
światowej
50-te XX wieku
(Europa)
(Europa)
Popyt = podaż
Popyt ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz