Wartości nominalne i realne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartości nominalne i realne - strona 1 Wartości nominalne i realne - strona 2 Wartości nominalne i realne - strona 3

Fragment notatki:

Wielkości nominalne i realne
Wielkość nominalna (inaczej bieżąca) = wartość bieżąca, obliczona według cen (stóp
procentowych) w danym okresie, kiedy była ona mierzona (cen bieżących); w statystyce
międzynarodowej określa się ją jako „current”.
 przykład Średni dochód nominalny programisty w lipcu 2000 roku wynosił brutto 3500 zł, a w
lipcu 2009 roku wynosił 4500 zł = wzrost nominalnego dochodu wyniósł bezwzględnie: 1000
zł (względnie: 28,5%)
Wielkość realna (lub stała względem jakiegoś odniesienia bazowego) = wartość nominalna
skorygowana o zmianę cen (inflację) lub różnicę cen, jeśli odniesieniem nie jest czas (a np.
inny obszar geograficzny); w statystyce międzynarodowej określa się ją jako „constatnt” z
podaniem roku bazowego
 przykład Dochód realny programisty w lipcu 2009 roku (biorąc pod uwagę ceny dóbr
konsumpcyjnych z 1 lipca 2000 roku) wyniósł ~3518 zł (realny dochód w roku bazowym =
nominalny) = realny dochód wzrósł o ~18 zł (~0,5%). Oznacza to, że programista, przeciętnie,
może kupić niemal tyle samo dóbr konsumpcyjnych, co w lipcu roku 2000.
PKB nominalny a PKB realny
 PKB wyrażony realnie to PKB nominalny:
 w cenach stałych - czyli w cenach z roku bazowego (uwzględnia
ceny wszystkich wyprodukowanych dóbr - które składają się na
PKB)
 w cenach kraju/regionu bazowego (przy porównywaniach
geograficznych)
Czas w ekonomii
Czas w ekonomii określony jest przez zmiany w podaży
Ultrakrótki okres - podaż jest stała
W krótkim okresie przedsiębiorstwo jest w stanie tylko częściowo dostosować czynniki
produkcji do nowych warunków = przynajmniej jeden czynnik produkcji jest stały; w krótkim
okresie:
 przedsiębiorstwo może zmieniać wielkość produkcji, ale tylko w zakresie posiadanych
zdolności produkcyjnych (może wyłączyć niepotrzebne maszyny, zmniejszyć obciążenie
godzinowe pracowników - ale bez zwalniania),
 na rynku nie ma nowych firm, a istniejące nie wychodzą z rynku,
 może zatrudniać i zwalniać pracowników.
Długi okres to czas niezbędny do dostosowania do nowych warunków wszystkich rodzajów
czynników produkcji w przedsiębiorstwie; w długim okresie:
 przedsiębiorstwo może zmieniać wielkość produkcji i maksymalne zdolności produkcyjne
(zmieniać poziom nakładów kapitałowych - kupować maszyny, budować zakłady, zatrudniać i


(…)

… społecznych, po potrąceniu
zaliczki na podatek dochodowy.”
Parytet siły nabywczej (PPP*)
 Parytet siły nabywczej = PPP (ang. Purchasing Power Parity) wg
definicji OECD to taki kurs wymiany (danych dwóch) walut, który
wyrównuje wartości siły nabywczej tych walut poprzez eliminację różnic
w poziomie cen występujących pomiędzy krajami. W najprostszej
formie PPP to relacje cen w walucie narodowej tych samych dóbr i usług.
Parytety mogą być też liczone dla grup dóbr. Pozwala on na porównanie
kosztów życia między państwami i jest bardziej obrazowy niż
porównywania prostego wskaźnika PKB
 Parytet siły nabywczej PPP Polskiego Złotego do Dolara (dla całego PKB)
wynosił w 2009 roku 1,846 (PLN/USD). Oznacza to, że przeciętnie dla
każdego dolara wydanego w USA na określone dobro (koszyk dóbr),
trzeba było wydać ok. 1,846 złotych w Polsce na to samo dobro (koszyk
dóbr).
PPP -przykład
 Litr Coca Coli kosztuje we Francji 2.3€, a w Stanach
Zjednoczonych 2.0US$. Parytet siły nabywczej dla
Coca Coli między Francją a USA wynosi 2.3/2.0 =
1.15 (€/$).
 Oznacza to, że dla każdego dolara wydanego na litr
Coca Coli w USA, trzeba wydać 1.15 euro we Francji,
by dostać tę samą ilość (i jakość) Coca Coli.
PPP - Teoria…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz