Wykład - Realny i nominalny PKB

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Realny i nominalny PKB - strona 1 Wykład - Realny i nominalny PKB - strona 2 Wykład - Realny i nominalny PKB - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha
Wykład 4
Realny i nominalny PKB
PKB agregowany może być według cen bieżących dóbr i usług lub według cen z wybranego okresu w przeszłości
nominalny PKB wyrażany jest w cenach bieżących. Uwzględnia inflacyjne zmiany cen
realny PKB wyrażany jest w cenach stałych, tj. w cenach roku przyjętego za bazowy. Skorygowany o inflację
Realny PKB= nominalny PKB (wyrażony w cenach bieżących)/ deflator PKB (wskaźnik poziomu cen)
Deflator PKB; odzwierciedla poziom cen dóbr i usług zawartych w PKB w stosunku do okresu przyjętego za bazowy.
Wzrost PKB (stopa wzrostu) PKB z danego roku- PKB z okresu bazowego x 100%
PKB z okresu bazowego
Yt-Yt-1 x100
Yt-1
Międzynarodowe porównania PKB
PKB liczony jest w jednostkach waluty krajowej tym samym dla porównań międzynarodowych musi być przeliczony:
według wybranego kursu walutowego (na USD lub EUR)
według parytety siły nabywczej (PPP)= przeciętnych różnic w poziomie cen między krajami
Wady PKB
dane dostępne są ze znacznym opóźnieniem i często są poprawiane.
oficjalny PKB nie rejestruje wszystkich wytworzonych dóbr i usług
wytwarzany na użytek własny
poza oficjalnymi statystykami (szara strefa)
nie uwzględnia wszystkich czynników wpływających na poziom życia i jakości życia m.in. jakość produkowanych dóbr i ich wpływ na społeczeństwo
struktura podziału
czasu wolnego i warunków jego wykorzystania
stanu środowiska naturalnego
innych czynników w tym socjokulturowych wpływających na subiektywną ocenę jakości życia
Inne mierniki poziomu życia
jednostkowe:
długość życia
śmiertelność noworodków
agregowane: HDI; Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index) syntetyczny miernik opisujący społeczno-ekonomiczny rozwój krajów. Wprowadzony przez ONZ dla celów porównań międzynarodowych. Do obliczania HDI wykorzystywane są następujące mierniki:
przeciętne dalsze trwanie życia
ogólny wskaźnik solaryzacji
wskaźnik umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania
PKB per capita (według parytetu siły nabywczej)
Elementy zmiennych makro:
Determinanty:
popytowe- wydatki konsumpcyjne, inwestycje rządowe i popyt netto z zagranicy
podażowe- kapitał, praca, technologia i inne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz