Wykład - Współczesny podział na fazy cyklu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Współczesny podział na fazy cyklu - strona 1 Wykład - Współczesny podział na fazy cyklu - strona 2 Wykład - Współczesny podział na fazy cyklu - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha
Wykład 6
Współczesny podział na fazy cyklu:
spowolnienie gospodarcze (osłabienie koniunktury)- stopa wzrostu PKB spada poniżej długookresowego trendu
recesja- 2 kolejne kwartały spadku PKB
faza spowolnienie nie musi oznaczać recesji
ekspansja (dobra koniunktura)- stopa wzrostu PKB przewyższa długookresowy trend
Cykl koniunkturalny- stylizowane fazy
Inne zmienne ekonomiczne mogą zachowywać się:
pro cyklicznie- zgodnie ze zmianami PKB np. konsumpcją prywatną, inwestycje prywatne, import, zatrudnienie, inflacja, dochody budżetowe
antycyklicznie- np. bezrobocie, wydatki publiczne, deficyt budżetowy
acyklicznie- np. konsumpcja rządowa
wskaźniki wyprzedzające- zmienne, które wcześniej osiągają swoje ekstremum (wydatki inwestycyjne, ceny akcji, realna podaż pieniądza)
wskaźniki równoczesne- (stopy procentowe)
wskaźniki opóźnione- (zatrudnienie, konsumpcja, inflacja)
Podstawowe zależności agregatowe w gospodarce w krótkim okresie AD-AS
Popyt globalny
łączny popyt na dobra i usługi zgłaszany przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, rząd oraz zagranicę
dobra i usługi jakie podmioty chcą zakupić przy różnych poziomach cen
Co kryje się za krzywą popytu?
AD= C + I + G + NX C- popyt konsumpcyjny
popyt inwestycyjny
G- popyt rządowy
NX- eksport netto (popyt zagraniczny)
Krzywa popytu globalnego
Zmiany wydatków konsumpcyjnych:
zmiana bieżącego dochodu rozporządzalnego
oczekiwany poziom dochodu w trakcie życia (wyrównywanie konsumpcji)
zmiana preferencji podziału X na C i S (stopy procentowe, podatki)
efekt majątkowy
Zmiany wydatków inwestycyjnych
stopa procentowa
oczekiwana stopa zwrotu z kapitału (przewidywania co do przyszłych warunków gospodarowania)
Zmiany wydatków i dochodów rządowych
dyskrecjonalne decyzje rządu
automatyczne stabilizatory koniunktury (zmiana dochodów, wydatków wynikających z sytuacji koniunkturalnej)
Zmiany wydatków zagranicy na krajowe dobra oraz krajowych wydatków na dobra zagraniczne
zmiana koniunktury światowej
zmiana kursu walutowego
Podaż globalna
łączna podaż dóbr i usług w gospodarce
ilość oferowana przez producentów przy różnych poziomach cen


(…)


Podaż globalna
łączna podaż dóbr i usług w gospodarce
ilość oferowana przez producentów przy różnych poziomach cen
LAS- długookresowa krzywa podaży globalnej
produkcja potencjalna- produkcja wytworzona przy optymalnym (naturalnym) wykorzystaniu możliwości wytwórczych
produkcja naturalna- charakteryzująca gospodarkę w długim okresie
Krzywa długookresowej podaży globalnej (na poziomie produkcji naturalnej)
Co kryje się za krzywą LAS?
Determinanty produkcji w długim okresie
praca, kapitał ludzki
kapitał
zmienia (dobra naturalne)
technologia
SAS (lub AS)- krótkookresowa podaż globalna nachylenie ujemne
Dlaczego?
Ceny i płace mogą reagować z opóźnieniem na zmianę warunków gospodarczych (lepkość lub sztywność cen)
Krzywa podaży krótkookresowej
Przykładowe przyczyny lepkość cen i płac:
długookresowe…
… kontrakty cenowe i płacowe
koszty zmiany menu
Kontrowersja!
Czy krótkookresowa AS ma nachylenie dodatnie?
Jak szybko płace i ceny reagują na zmiany warunków gospodarczych?
wolno (są lepkie lub sztywne)- dodatnio nachylona AS (ekonomia keynesowska)
szybko (są elastyczne) - pionowa AS (ekonomia klasyczna)
Równowaga długookresowa

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz