Wykład - Czynniki warunkujące popyt konsumpcyjny i inwestycyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2548
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Czynniki warunkujące popyt konsumpcyjny i inwestycyjny - strona 1 Wykład - Czynniki warunkujące popyt konsumpcyjny i inwestycyjny - strona 2 Wykład - Czynniki warunkujące popyt konsumpcyjny i inwestycyjny - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Katarzyna Nagel
Wykład 4
Czynniki warunkujące popyt konsumpcyjny i inwestycyjny
Konsumpcja jest podstawowym składnikiem popytu globalnego. W odróżnieniu od popytu inwestycyjnego wpływa ona na popyt globalny w sposób stabilizujący. Podtrzymuje ona funkcjonowanie gospodarki nawet przy gwałtownym załamaniu koniunktury. Można powiedzieć, że konsumenci wydają swoje oszczędności na konsumpcję.
Najważniejsze czynniki mające wpływ na konsumpcję:
wielkość dochodów osobistych aktualnych i spodziewanych w przyszłości (niewielki wpływ na rozmiary konsumpcji);
stopy procentowe na rynku finansowym (dość istotny wpływ na zachowania w zakresie oszczędzania);
preferencje i upodobania w zakresie oszczędzania;
podatki oraz wydatki na cele socjalne z budżetu państwa (podatki pomniejszają dochody);
dostępność kredytów (powiększają możliwości);
aktualna i przewidywana zamożność obywateli.
Popyt inwestycyjny
Popyt inwestycyjny uzależniony jest od:
przewidywanego poziomu popytu (określany poprzez: badanie rynku, politykę gospodarczą rządu, stopy inflacji);
stopy procentowej na rynkach finansowych.
Im wyższa stopa %, tym popyt jest mniejszy.
Równowaga na rynkach dóbr i pieniądza
Zmiana stopy % prowadzi do zmiany w wydatkach autonomicznych, te z kolei powodują równoległe przesunięcia krzywej AD w stosunku do krzywej konsumpcji. Obecnie interesować nas będzie to, w jaki sposób będzie ustalała się nowa równowaga spowodowana zmianą kombinacji dochodów i stopy %.
Krzywa IS (inwestycje - oszczędności) ilustruje równowagę na rynku dóbr. Jest zbiorem punktów przedstawiających różne kombinacje stopy % i dochodu, dla których rynek dóbr znajduje się w równowadze.
Krzywa IS ilustruje wyłącznie wpływ stopy % na przesunięcia krzywej popytu globalnego i zmiany poziomu Dochodu Narodowego zapewniającego równowagę. Wszystkie inne wyniki powodujące przesunięcie krzywej popytu globalnego wywołują przemieszczanie się krzywej IS.
Równowaga na rynku pieniężnym
LM - równowaga na rynku pieniężnym (krzywa przedstawia różne kombinacje stopy % oraz Dochodu Narodowego, dla których rynek pieniężny znajduje się w równowadze).
LL - popyt na pieniądz
L0 - podaż pieniądza
Jeśli stopa % z jakichś powodów ustaliła się na poziomie r1 to równowaga na rynku dóbr (pkt. A) jest spełniona dla dochodu Y1. Natomiast równowaga na rynku pieniężnym spełniona jest dla Y ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz