PKB realny

note /search

Kolokwium z makroekonomii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Makroekonomia
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 1771

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: amortyzacja, nominalny PKB, deflator PKB...

PKB - metoda produktowa

  • Politechnika Gdańska
  • Makroekonomia
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3633

informacyjną PKB nominalny za '90 r. - 300 + 200 = 500 PKB nominalny za '91 r. - 600 + 400 = 1000 PKB realny...

Indeksy cenowe - wstęp

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

jak zmieniły się ceny wchodzące do PKB, urealnia PKB; Deflator PKB = (PKB nominalne : PKB realne) * 100% b...

Produkt Krajowy brutto - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 903

nominalny oblicza się według bieżącej wartości pieniądza, PKB realny natomiast według realnej wartości...