Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 6

Niewidzialna ręka rynku

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1729

„Niewidzialna ręka rynku” Adama Smitha Koncepcja, która podkreśla, że:  Nikt nie każe producentom produkować danej ilości, po danej cenie (pomijając interwencje państwa)  Nikt nie każe konsumentom kupować określonych ilości i...

Przeciwobrazy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Kowalczyk
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1190

dr BARBARA KOWALCZYK; ĆWICZENIA Z MATEMATYKI (obrazy, przeciwobrazy, złożenie funkcji) Zadanie 1 Podać ilustrację graficzną zbiorów , gdzie , , , , , ,gdzie , , ,gdzie , Zadanie 2 Wyznaczyć dziedzinę funkcji Zadanie 3 Wyznaczyć ist...

Integracja Europejska - Schuman

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Integracja europejska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2268

33 strony. . Główne etapy realizacji integracji europejskiej Okres od 1945 r. do 1956 r. J. Monnet, R. Schuman, K. Adenauer, W. Churchill; 17 marzec 1948 r.: Traktat Brukselski o wz...

Grundbegriffe der Wirtschaft

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Język niemiecki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

niemiecki. Notatka składa się z 2 stron. GRUNDBEGRIFFE DER WIRTSCHAFT der Begriff - pojęcie bereitstellen - oddać do dyspozycji üblich - zwykły, normalny annehmen = akzeptieren, przyjmować entscheidend - decydujący, poważny das Bedürfnis - potrzeba die Knappheit - deficyt dóbr zurückführe...

Zadania z całek

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Kowalczyk
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Zadanie 1 Wyznaczyć całkę nieoznaczoną : Wskazówka: wykorzystać wzory na całki z funkcji elementarnych Wskazówka: podstawić t=1-7x Wskazówka: zamienić e -x na 1/e x , następnie wykonać dodawanie w mianowniku, zlikwidować ułamek piętr...

Zadania z układów równań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Kowalczyk
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Zadanie 1 Dany jest układ równań Ax=b, gdzie oraz i Przedstawić macierz rozszerzoną związaną z tym układem dla p=2 oraz m=-3 w równoważnej postaci bazowej względem zmiennych x 1 oraz x 2 i wyznaczyć rozwiązanie ogólne tego układu (dla p=2 oraz m=-3) Zbadać liczbę rozwiązań tego układu w zależnoś...

Globalna koordynacja ekonomiczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Globalna koordynacja ekonomiczna Czy konieczna jest pozarynkowa, globalna koordynacja ekonomiczna? Jeśli nie, to w jaki sposób powinno następować ograniczanie negatywnych skutków globalizacji ekonomicznej? Czy jest możliwe utworzenie autoregulacyjnego mechanizmu globalnego ? Jeśli tak, to jak...

Analiza finansowa i istota analizy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowanie danego przedmiotu na części w celu jego lepszego poznania. Analizie można poddać każdy przedmiot, każde zjawisko, w celu jego lepszego poznania. Jest to metoda postępowania badawczego, która polega na rozłożenia badanego zjawiska na części i r...

Analiza Finansowa podstawą oceny finansów przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 6125

ANALIZA FINANSOWA JAKO PODSTAWA OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA SPIS TREŚCI Wstęp4 Rozdział I - Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa6 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa6 Rodzaje analiz10 Źródła informacji do oceny finanso...

Analiza finansowa spółki "IPB"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4543

Analiza finansowa spółki Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Spółka z o. o. Lata 2005-2009 Spis Treści Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa str. 3 Analiza wstępna str. 4 - 6 Ocena kapitału pracującego i analiza płynności finansowej str. 6-8 Analiza sprawności działania str. 9-10 Analiza po...