Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 5

Wykład VI z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 833

Podział norm prawnych normy nakazujące, normy zakazujące normy uprawniające, Ze względu na zakres zastosowania: normy imperatywne ( ius cogens )-bezwzględnie obowiązującymi, normy dyspozytywne ( ius dispositivum ), względnie obowiązującymi, które znajdują zastosowanie tylko wtedy, gdy adresaci...

Wykład VII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 973

GAŁĘZIE PRAWA: Podstawą podziału praw na gałęzie są: Charakter stosunków pranych - dana dziedzina życia i prawa np. prawo konstytucyjne, karne, cywilne Podmiot regulacji - kogo dotyczy np. regulacje dotyczące cudzoziemców, wojskowych Zakres terytorialny regulacji- prawo o zasięgu ogólnopaństwo...

Wykład VIII z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 973

OBOWIĄZYWANIE PRAWA: OBOWIĄZYWANIE W PRZESTRZENI - prawo wewnętrzne obowiązuje na całym terytorium państwa, którego organy je ustanowiły lub jego fragmencie administracyjnym (prawo miejscowe). OBOWIĄZYWANIE PRAWA W CZASIE - dla każdej normy istnieje moment początkowy i końcowy obowiązywania. We...

Wykład I z rachunkowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Wioletta Baran
 • Rachunkowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

Podstawy rachunkowości Wykład I Informacja - fundament wszelkiej racjonalnej działalnosci gospodarczej Jaka wartosc posiada nasz majatek i co sie na niego składa? _ Jakie jest nasze zadłużenie i wobec kogo? _ Co sie opłaca produkowac i sprzedawac? _ Jaki osiagamy wynik na działalnosci? _ Jak m...

Idealny pieniądz - badanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2191

Idealny pieniądz (synteza) BADANIE • Aktywum jest pieniądzem, jeżeli o realizuje funkcje pieniądza o ma cechy pieniądza … są to warunki konieczne (ale niewystarczające), tym bardziej, że stopień realizacji tych funkcji i cech nie jest zmienną zero jedynkową • Historia pieniądza i ewolucja ...

Istniejące waluty świata

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

3.2) Waluty świata BADANIE Dlaczego istniejące waluty są bliskie ideału? Wahania wartości wymiennej najważniejszych walut (tabelka) oraz zmiany realnego efektywnego kursu wymiany wszystkich walut świata również nie są duże (średni, nie ważony roczny wzrost od 2005 do 2010 to 17%) = postula...

Kontrolna aktywność państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Mierniki stopnia aktywności państwa w gospodarce  Udział budżetu państwa w podziale PKB  Udział państwa we własności majątku produkcyjnego (czynników produkcji) Udział państwa w zatrudnieniu ogółem Udział produkcji sektora państwowego w produkcji krajowej Udział wydatków rządowych w wydat...

Równowaga ogólna z państwem i handlem 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Wzrost wydatków państwa (ΔG 0) na dobra i usługi (przy danej stopie podatkowej): 1. podnosi poziom produkcji zapewniający równowagę dzięki efektowi działania mechanizmu mnożnika zrównoważonego budżetu o ΔY = ΔG * Mnzb = ΔG * (1/(1-KSK')) - produkcja rośnie do Y2 = Y + ΔY = Y + ΔG * (1/(1-KSK'...

Równowaga ogólna z państwem i handlem

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1575

Determinanty dochodu narodowego (Model B*) • uwzględniając państwo (* bez podatków pośrednich i subsydiów) • bez uwzględnienia handlu zagranicznego (przepływ dóbr i usług) • bez uwzględnienia własności czynników wytwórczych za granicą (przepływ pracy i kapitału) • bez uwzględnienia zużycia maj...

Ekonomia jako nauka - wiedza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Wiedza „Wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie” / Platon / „Ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania” / Encyklopedia PWN /  Wiedza teoretyczna to:  definicje (opisy nowych wyrazów za pomocą istniejących)  mechanizmy  relacje między kate...