Ekonomia jako nauka - wiedza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia jako nauka - wiedza - strona 1 Ekonomia jako nauka - wiedza - strona 2 Ekonomia jako nauka - wiedza - strona 3

Fragment notatki:

Wiedza
„Wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie” / Platon /
„Ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich
wykorzystywania” / Encyklopedia PWN /
 Wiedza teoretyczna to:
 definicje (opisy nowych wyrazów za pomocą istniejących)
 mechanizmy
 relacje między kategoriami (korelacje, deterministyczne)
 struktury/hierarchie relacji (można opisać za pomocą grafu)
 warunki
 fakty
 Wiedza praktyczna to:
 zdolności, umiejętności wykorzystania
 zastosowania wiedzy teoretycznej
 problemy związane z powyższym
Nauka to część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym
żyje człowiek, która
• Generalizuje - formułuje zdania/tezy uogólniające
• Wyjaśnia - za pomocą praw, prognoz i rozumienia/interpretacji (w naukach
społecznych) - odpowiada na pytanie „dlaczego”?
Jako nadrzędny cel nauki uważane jest
DĄŻENIE DO PRAWDY lub bardziej pragmatycznie
UZYSKIWNANIE ZADOWALJĄCYCH WYJAŚNIEŃ
Budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej (lub metod
nazywanych paradygmatami nauki). Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań
w celu weryfikacji ich wyników, prowadzi do powstania wiedzy naukowej dostępnej dla
całej ludzkości. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako
nauka. Owoce nauki są moralnie obojętne; tylko od etycznej postawy badaczy oraz
społeczeństwa zależy sposób ich wykorzystania. Pojęcie "nauka" w języku polskim jest
znacznie szersze niż angielskie "science", które obejmuje jedynie nauki przyrodnicze
Metoda naukowa
 to określona procedura, która powinna być
stosowana w procesie pozyskiwania lub tworzenia
rzetelnej wiedzy naukowej. Metoda naukowa jest
też zbiorem zasad, na podstawie których
przyjmuje się lub odrzuca analizowane hipotezy lub
opisy zjawisk. Przykładanie miary tych zasad do
określonych teorii czy opisów decyduje o tym, czy
zostaną one uznane za rzetelną wiedzę naukową.
Teorie naukowa a nie-naukowe.
Kryterium metody naukowej.
Teoria opisująca jakiś aspekt rzeczywistości jest naukową, gdy spełnia kryteria:
 Upublicznienia (musi zostać ogłoszona publicznie i musi być możliwe zapoznanie się szerokiej


(…)

…, wprowadzone przez
Karla Poppera w dziele Logika odkrycia naukowego. W myśl tej zasady, teoria której nie da się
jednoznacznie obalić, nie jest teorią naukową. Przykładem teorii, co do której falsyfikowalności
nie ma jasności, jest teoria superstrun albo teorie psychologii.
„Naukowość” wg Poppera
 Popper podkreślał logiczną asymetrię między weryfikacją i
falsyfikacją
 skoro nie możemy sprawdzać teorii (które są uniwersalne:
obowiązują zawsze i wszędzie) przez ich potwierdzenie (trzeba
byłoby zweryfikować wszystkie możliwości*)
 to możemy je obalać, dowodząc ich fałszywości - falsyfikować
albo stwierdzić, że nie ma podstaw do obalenia => postulat
krytycznego racjonalizmu naukowców
 Praktyka krytycznego racjonalizmu i falsyfikacji jest tym, co
odgranicza naukę od nie-nauki lub pseudonauki.
„Naukowość” wg Kuhna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz