Krytyczny racjonalizm

Ekonomia jako nauka - wiedza

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

krytycznego racjonalizmu naukowców  Praktyka krytycznego racjonalizmu i falsyfikacji jest tym, co odgranicza...

Popper - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

Krytyczny racjonalizm Poppera 1. O Popperze Angielski filozof, austriackiego pochodzenia, Karl...

Koncepcja racjonalności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

, w której umieściłaby się nowa filozofia.” RACJONALNOŚĆ W UJĘCIU KRYTYCZNEGO RACJONALIZMU KARLA ALBERTA Ten postulat...

Podstawy teorii polityki - vademecum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1512

osiągniemy skutek B". Krytyczny racjonalizm jest to nazwa nurtu we współczesnej filozofii nauki...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

prawnonaturalnym 2. Karl Popper: krytyczny racjonalizm, idea fallibilizmu w nauce i w polityce, idea...

Filozofia prawa - skrypt 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1764

prawnonaturalnym 2. Karl Popper: krytyczny racjonalizm, idea fallibilizmu w nauce i w polityce, idea...

Karl Edmund Popper - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1029

, którego broni Popper w tej pracy, uzyskiwało różne nazwy: dedukcjonizm, hipotetyzm, falsyfikacjonizm, krytyczny...

Apologia - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1820

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...