Równowaga ogólna z państwem i handlem 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga ogólna z państwem i handlem 2 - strona 1 Równowaga ogólna z państwem i handlem 2 - strona 2 Równowaga ogólna z państwem i handlem 2 - strona 3

Fragment notatki:

Wzrost wydatków państwa (ΔG 0) na dobra i usługi (przy danej stopie
podatkowej):
1. podnosi poziom produkcji zapewniający równowagę dzięki efektowi
działania mechanizmu mnożnika zrównoważonego budżetu o
ΔY = ΔG * Mnzb = ΔG * (1/(1-KSK')) - produkcja rośnie do
Y2 = Y + ΔY = Y + ΔG * (1/(1-KSK'))
2. podnosi wpływy podatkowe do (1-t) * ΔY
3. może też powodować powiększanie deficytu budżetowego (lub
zmniejszenie nadwyżki budżetowej) (G - NT), jeśli ΔG (1-t) * ΔY tzn.
gdy wydatki rządowe rosną bardziej niż rosną wpływy do budżetu
Skutki zmiany stopy podatkowej
Spadek stopy podatkowej (Δt Mn0
2. zmniejsza wpływy podatkowe o Y * Δt : czy zawsze? = krzywa Laffera
wpływy podatkowe: Ig = Te + Td
Td = t * Y
ΔIg = Y * Δt
3. zwiększa rozmiary deficytu budżetowego
zmiany stopy zmieniają wpływy do budżetu, ale nie mają wpływu na wydatki
rządowe (które z założenia są autonomiczne)
Krzywa Laffera (1)
Krzywa Laffera - pokazuje, że istnieje pewien poziom stawki podatkowej (t*, tzw. punkt
nasycenia), powyżej którego, przychody podatkowe (T) zaczynają maleć.
W historii niejednokrotnie odnotowano ogólne potwierdzenie istnienia tej zależności.
Zmniejszenie stóp podatkowych PIT z ponad 70% do 25% podnosiło dochody budżetowe o
kilkadziesiąt procent w ciągu kilku lat. Jednak toczą się dyskusje, czy wzrost dochodów był
spowodowany wyłącznie (przede wszystkim) zmianą stawki podatkowej.
Oprócz efektu w postaci zwiększenia wpływów budżetowych oraz zwiększenia tempa
wzrostu gospodarczego odnotowano znaczący efekt redystrybucyjny (wzrost udziału
najbogatszych i zmniejszenie udziału najbiedniejszych w sumie dochodów podatkowych)
Jakkolwiek koncepcja w określonych
warunkach gospodarczych uzasadnia
obniżenie podatków celem zwiększenia
przychodów budżetowych, to jednak nie
daje jednoznacznych przesłanek w tym
zakresie
Przy stawce opodatkowania równej 0% podatnicy nie płacą żadnych
podatków, zatem budżet państwa nie odnotowuje żadnych przychodów z
podatków.
 Przy 100% poziomie opodatkowania ustają bodźce do pracy i prowadzenia


(…)

… produkcji za granicę, np. do tzw. rajów podatkowych.

… (albo
wytwarzane są w szarej strefie). W ten sposób przestaje istnieć przedmiot
opodatkowania i przychody z tego tytułu = 0.
 Wzrost stawki opodatkowania wyzwala dwa przeciwstawne efekty:
 zwiększenie udziału budżetu państwa w dochodach podmiotów
gospodarczych,
 zmniejszenie deklarowanego do opodatkowania dochodu podmiotów
gospodarczych.
Zmniejszenie deklarowanego do opodatkowania dochodu podmiotów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz