Teoria rynku, cena

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria rynku, cena - strona 1 Teoria rynku, cena - strona 2 Teoria rynku, cena - strona 3

Fragment notatki:

Q,q = Quantity
(ilość)
 P,p = Price
(cena)
= Supply
S
(podaż)
D = Demand
(popyt)
R - revenue, utarg/przychód
Rynek
 = mechanizm koordynujący zachowania nabywców i
sprzedawców uczestniczących w procesie wymiany
dóbr i usług
~ zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego, że decyzje
gospodarstw domowych dot. konsumpcji różnych dóbr,
decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać oraz
decyzje pracowników dot. tego, jak wiele i dla kogo pracować,
zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim
dostosowaniom cen
Kupujący reprezentują popyt rynkowy
Sprzedający reprezentują podaż rynkową
Funkcje rynku
 Równowagi
 Mechanizm niewidzialnej ręki rynku równoważy popyt i podaż, w wyniku
czego powstaje równowaga na rynku (określona zostaje cena i ilość
towarów, które oferują producenci a konsumenci chcą kupić)
 Selekcji
 Podmioty słabsze, które produkują gorszej jakości produkty albo używają
nieefektywnych - relatywnie drogich czynników produkcji oferują produkty
po wysokiej cenie i nie sprzedają ich, popadają w kłopoty finansowe i
bankrutują; rynek poprawia zatem efektywność gospodarowania w skali
mikro, „wybierając” tych, którzy racjonalnie gospodarują zasobami
 Alokacji
 Rynek „przemieszcza” czynniki wytwórcze (praca, ziemia, kapitał) z
gałęzi/branż/krajów/podmiotów o niższej rentowności do tych o wyższej
rentowności (zysku z jednostki czynnika wytwórczego); nieustanna
alokacja prowadzi do wyrównania korzyści w poszczególnych
gałęziach/branżach/krajach/regionach.
Rynek - funkcje
 Funkcja równowagi (istnieje mechanizm dostosowujący wielkość
produkcji, jej asortyment, jakość wyrobów do oczekiwań klientów;
producenci podejmują decyzje na podstawie informacji otrzymanej z
rynku),
 Funkcja alokacyjna (rynek dokonuje regulacji produkcji nie tylko w
krótkim czasie, ale także w okresie długim przez alokację
kapitału/czynników produkcji)
 Funkcja selekcyjna (na rynku dokonuje się selekcja towarów i
producentów: następuje społeczne potwierdzenie przydatności i
przystępności wytworzonych dóbr i producentów w procesie
zaspokajania potrzeb, w wyniku czego stają się one towarami lub nie: a


(…)


dobro, a sprzedający - minimalną cenę, po której sprzeda (zobacz
slajd 36). Zatem tak opisana „cena austriacka” jest ceną osobistą- i
faktycznie wówczas nie jest wartością obiektywną, a cena
równowagi rynkowej jest obiektywna, gdy uznamy, że faktyczna
cena rynkowa znajduje się w tzw. bliskim otoczeniu ceny
równowagi.

… działania sił rynkowych.
 Wartości subiektywne (zwane często użytecznością) są
wyrazem osobistych odczuć i prywatnej wyceny danej jednostki,
zależnej od osobistych potrzeb, nastrojów, wiedzy, oraz celu
wyceny (do sprzedaży lub kupna lub innego). Zebrane od
wszystkich uczestników rynku wpływają na ukształtowanie się
ceny i jej zmianę (wycenę), ale nie wyznaczają jej bezpośrednio.
Cena w szkole austriackiej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz