Mikroekonomia - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykład 1 - strona 1 Mikroekonomia - wykład 1 - strona 2 Mikroekonomia - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia. Gospodarka.
Możliwości gospodarki.
MIKROEKONOMIA - OGÓLNY PLAN
Racjonalność ekonomiczna. Ekonomia jako nauka. Metodologia. Ekonomia: geneza,
przedmiot, podziały, pojęcia, założenia, narzędzia. Gospodarka. Krzywa możliwości
produkcyjnych gospodarki.
Rynek. Popyt. Podaż. Mechanizm rynkowy: cena równowagi.
Elastyczność popytu. Elastyczność podaży. Giętkość cen.
Popyt. Teoria wyboru konsumenckiego.
Podstawy teorii przedsiębiorstwa. Formy i organizacja.
Podstawowe struktury rynkowe. Konkurencja. Ład rynkowy.
Koszty a podaż. Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa.
Maksymalizacja zysku w konkurencji doskonałej i monopolu.
Maksymalizacja zysku w konkurencji niedoskonałej i oligopolu.
Rynki czynników produkcji. Rynek pracy. Bezrobocie.
Rynki czynników produkcji. Rynek ziemi i kapitału.
Dodatkowe zagadnienia: Koncepcje progowe. Efektywność. Paradygmaty w ekonomii:
ekonomia (neo)klasyczna, ekonomia keynesowska. Alternatywne nurty: ekonomia
instytucjonalna. Teoria kosztów transakcyjnych.
Zdziwienie, zaskoczenie to początek zrozumienia. To
specyficzny i ekskluzywny sport i luksus intelektualistów.
Dlatego też charakterystycznym dla nich gestem jest
patrzenie na świat rozszerzonymi ze zdziwienia źrenicami.
Cały otaczający nas świat jest dziwny i cudowny, jeśli nań
spojrzeć szeroko otwartymi oczyma.
/Jose Ortega y Gasset, Bunt mas/
Racjonalność i wybór ekonomiczny
Zasoby a potrzeby
Racjonalność ekonomiczna
Efektywność i optimum
Rodzaje efektywności i optimum
Potrzeby:
są nieograniczone
 do ich zaspokojenia niezbędna jest produkcja:
- dóbr konsumpcyjnych
- dóbr produkcyjnych /inwestycyjnych/
Zasoby - podział
- dobra dane przez naturę
 ludzkie
- ludzie wraz z ich potencjałem,
umiejętnościami i doświadczeniami
 kapitałowe - kapitał rzeczowy i finansowy
 technologia - wiedza, jak zasoby mogą być łączone w
sposób produkcyjny
naturalne
Ich cechą szczególną: rzadkość
Zasoby - rzadkość (ograniczoność)
 to fakt, że nie możemy mieć wszystkiego , co chcemy
przez cały czas
 determinuje konieczność dokonywania wyborów


(…)

… dokonywania wyborów
 powoduje, iż pojawiają się dylematy:
- co wytwarzać i w jakich ilościach?
- jak wytwarzać?
- dla kogo wytwarzać? czyli jak dzielić wytworzone
dobra i usługi?
Zasoby a Potrzeby
 Potrzeby człowieka - nieograniczone
 Zasoby - ograniczone
Dwa fundamenty - założenia leżące u podstaw ekonomii klasycznej - zarówno
nieograniczoność potrzeb, jak i ograniczoność zasobów można podawać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz