Ekonomia - -podstawa teoretyczna wszystkich nauk ekonom

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - -podstawa teoretyczna wszystkich nauk ekonom - strona 1 Ekonomia - -podstawa teoretyczna wszystkich nauk ekonom - strona 2 Ekonomia - -podstawa teoretyczna wszystkich nauk ekonom - strona 3

Fragment notatki:

Ekonomia-podstawa teoretyczna wszystkich nauk ekonom.;V-IVw.p.n.e u Ksenofonta Oikonomi=nauka o gospodarstwie,zarzadzanie majatkiem,domem;Nazwa-ARYSTOTELES"nauka o prawach gospodarstwa domowego"
EKONOMIA POLITYCZNA-prawa gospodarstwa panstwowego Ekonomia jako nauka -twórcy -Smiss i R.....
Ogólnie podmiotem ekon.jest gospodarowanie,ktorego istota lezy w rozporządzaniu ograniczonymi środkami przy wielkości celów do jakich mogą być użyte:gospodarowanie stwarzające konieczność dokonywania wyboru.
Ekonomia powinna uczyć EKONOMICZNEGO MYŚLENIA a ono powinno prowadzic do lepszego rozumienia funkcjonowania świata ponieważ podmiot badań ekonom.wynika z obserwacji otaczającego nas świata a jego fundamentalną cechą jest brak nieograniczonej dostępności dóbr tj.RZADKOŚĆ
Zasoby są ograniczone ludzkie chęci są nieograniczone!!
Niemożność zaspokojenia wszystkich chęci(potrzeb) przy pomocy ograniczonych zasobów powoduje konieczność DOKONYWANIA WYBORÓW,te wybory dot.jak najbardziej satysfakcjonującego wykorzystania zasobów.
Ta niemożność pozwala na ALTERNATYWNE zdefiniowanie przedmiotu ekonomii:
1)jako nauki która bada jak ludzie radzą sobie z brakiem nieograniczonej dostępności dóbr oraz rozwiązywaniem problemu jak najbardziej satysfakcjonującego wykorzystania ograniczonych zasobówn jakimui dysponuje
2)EKONOMIA to nauka badająca wybory ludzkie dot.relacji pomiędzy celami i rzadkimi środkami mającymi alternatywne zastosowanie
3)wg.BEGA ekonomię możemy zdefiniować jako naukę badającą w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje CO JAK I DLA KOGO wytwarzać
EKONOMIA opiera się na podstawowym założeniu dotyczącym koncepcji człowieka która przyjmuje że o prawidłowości w działaniu ludzkim decyduje racjonalność.
RACJONALNOŚĆw sensie ekonom. tj EKONOMICZNOŚĆ sprowadza sie do tego iż człowiek działa efektywnie w sensie ekonom.a mówimy o tym na podst.relacji między działaniami i efektami
EKONOMICZNOŚĆ sprowadza się do minimalizacji środków(nakładów) niezbędnych do uzyskania celów(efektów);możemy również działać racjonalnie przy stałości nakładów dążąc do maksymalizacji możliwych do uzyskania celów
Zasada ta stanowi podstawę całej ekonomii.
KATEGORIE EKONOMICZNE =pojęcia podstawowe; (cena, rynek, popyt, podaż..)odzwierciedlające najogólniejsze i najistotniejsze związki zachodzące w gospodarce
PRAWA EKONOMICZNE-prawo wartości,popytu, podaży itp
W ekonomii wyróżniamy dwa podejścia-pozytywne i normatywne stąd wyróżniamy 2 ekonomie:
EKONOMIA POZYTYWNA gałąź badań ekonomicznych,która zajmuje się światem takim, jaki jest nie zaś takim,jakim być powinien a zatem przedmiotem analizy są konsekwencje zmain warunków ekonom., kierunków polityki gospodarczej bez dokonywania sądów wartościujących;zajmuje się objektywnym, naukowym objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz