Makroekonomia - powtórka do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 6237
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - powtórka do egzaminu - strona 1 Makroekonomia - powtórka do egzaminu - strona 2 Makroekonomia - powtórka do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


W niniejszym dokumencie można spotkać takie zagadnienia jak: ekonomia, dobra, zasoby, środki pracy, przedmioty pracy, czynniki, technologia, pojęcie rzadkości, modelowe ujmowanie zagadnień ekonomicznych w teorii ekonomii, model ekonomiczny, abstrakcja teoretyczna. W treści dokumentu wyjaśniono też podstawowe różnice między mikro- i makro-ekonomią, opisano pojęcie i podstawowe typy podmiotów ekonomicznych. Ponadto w notatce możemy znaleźć takie pojęcia jak: przedsiębiorstwo, państwo, rynek, infrastruktura rynkowa, mechanizm rynkowy, walka negocjacyjna, walka konkurencyjna, walka przetargowa. Kolejnym tematem który został szerzej omówiony są rodzaje, cechy i infrastruktura wyników. Następnym opisanym tematem jest model dwupodmiotowej struktury gospodarki rynkowej oraz model trójpodmiotowej gospodarki rynkowej. Później zawarto materiały na temat pojęć: gospodarstwo domowe, popyt, podaż, czynniki kształtujące popyt i podaż, instytucje finansowe, podmioty demokracji gospodarczej. Oprócz tego pojawiają się tu także pojęcia równowagi i nierównowagi gospodarczej w ujęciu mikro i makro ekonomicznym. Dalej znaleźć możemy podstawowe typy i rodzaje dostosowań rynkowych, takie jak: adaptacja podaży do popytu, adaptacja popytu do podaży. Kolejny temat dotyczy mikro- i makroekonomicznych przejawów i następstw działania mechanizmu rynkowego. Można tu również znaleźć informacje na temat: czym jest ustrój gospodarczy, czym różni się ustrój gospodarczy a system ekonomiczny, jakie relacje występuje między gospodarkami liberalną i etatystyczną oraz centralnie zarządzaną i rynkową. Oprócz tego w treści dokumentu opisano też takie zagadnienia jak: ustroje klasowe, ustroje bezklasowe, stopniowalność własności, kapitalizm, socjalizm, inwestycja, dochód narodowy, rachunek produktu społecznego. Następnie znajdziemy omówione szerzej zagadnienie produktu społecznego, a mianowicie podejście od strony nakładów lub podejście od strony efektu finalnego do sprawy produktu społecznego. Dalsza część notatki zawiera informacje na temat przyczyn różnicowania dochodu narodowego wytworzonego i podzielonego oraz podziału tego dochodu według metodologii MPS. Ponadto znajdziemy tu omówienie metodologii SNA oray tematyki wzrostu gospodarczego, w tym takich pojęć jak: recesja, stagnacja, tempo wzrostu, czynniki wzrostu gospodarczego, modele wzrostu gospodarczego. Dalej znajdziemy odpowiedzi na pytania czym jest nierównowaga popytowa, na czym polega samopogłębianie nierównowagi popytowej i podażowej oraz co to jest cykl koniunkturalny. Później omówiono ogólną charakterystykę faz cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej i czynników wpływających na wahania cykliczne. Następnie pojawiły się w notatce modele współczesnej gospodarki rynkowej takie jak: neoliberalna, ordoliberalna i internacjonalistyczna. Główne cele polityki gospodarczej państwa również doczekały się charakterystyki, a były to: polityka strukturalna, konkurencji, protekcjonizmu, polityka dochodowa i podatkowa, społeczna, ekologiczna oraz polityka przedsięwzięć publicznych. W dalszej części dokumentu skupiono się na zagadnieniu pieniądza i jego funkcji w gospodarce, a także na systemie bankowym i rodzajach banków. Temat bankowości zajmuje bardzo dużo miejsca w notatce, pojawiają się tu pojęcia: bank centralny, komercyjny, polityka pieniężno- kredytowa, system rezerw obowiązkowych, polityka monetarna, stopa dyskontowa i redyskontowa, operacje otwartego rynku, polityka fiskalna i jej funkcje. Ponadto w tej notatce m ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz