Makro i mikroekonomia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makro i mikroekonomia - strona 1 Makro i mikroekonomia - strona 2 Makro i mikroekonomia - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot realizowany był na wydziale prawa i administracji w roku akademickim 2009/2010 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Notatka jest bardzo obszerna, ma objętość 58 stron w formacie doc, zawiera też bardzo liczne wykresy i wzory z przedmiotu. Dodatkowo notatka bardzo dobrze systematyzuje i kategoryzuje informacje w niej zawarte.

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: mikroekonomia, makroekonomia, prawo ekonomiczne, zjawisko ekonomiczne, kategoria ekonomiczna, model ekonomiczny. Dalej mowa jest o podstawowych pojęciach ekonomicznych, takich jak: potrzeby człowieka, pojęcie i rodzaje dóbr, rzadkość, gospodarowanie, proces gospodarowania, racjonalność, rachunek ekonomiczny, produkcja, konsumpcja. Notatka zawiera też wykres i interpretacje krzywej możliwości produkcyjnych, a także opis praw: prawo malejących przychodów, rosnącego kosztu alternatywnego. Oprócz tego porusza temat kosztu alternatywnego, wartości, ceny i własność. W dalszej części dokumentu omówiono gospodarkę naturalną i towarową. Kolejny dział dotyczy podmiotów gospodarki w tym takich zagadnień jak: definicja podmiotu gospodarczego, państwo i sektor publiczny, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, systemy gospodarcze. Omówiono w tym miejscu takie systemy jak: gospodarka globalna, gospodarka narodowa, gospodarka otwarta i zamknięta, gospodarka rynkowa i centralnie planowana. Kolejny temat dotyczy roli państwa w gospodarce, interwencjonalizmu, liberalizmu i ekonomicznych funkcji państwa. Szósty temat zawiera materiały dotyczące teorii wyboru konsumenta, w tym takie zagadnienia jak: użyteczność, krzywa obojętności, ograniczenia budżetowe, równowaga konsumenta. 7 dział zawiera tematykę teorii produkcji i wyboru producenta. Następnie w dokumencie znajduje się omówienie analizy rynku, w tym pojęcia: rynek, popyt i podaż wraz z licznymi wielkościami charakteryzującymi te zjawiska. 9 już dział przedstawia tematykę struktur rynkowych, w tym takie zagadnienia jak: konkurencja doskonała i niedoskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol, monopson, kartel, syndyk, trust. Kolejny dział omawia takie pojęcia jak: produkt krajowy brutto, dochód narodowy, produkt społeczny. Dalej następuje charakterystyka sporu o teorie równowagi ogólnej wraz z opisem poszczególnych stanowisk. Użyto tu takich terminów jak: model zagregowany popytu i podaży, neoklasyczny model równowagi, model keynesowski, mnożnik inwestycyjny, funkcja konsumpcji i funkcja inwestycji. 12 temat zawiera dane dotyczące wzrostu i rozwoju gospodarczego. Następny temat dotyczy wahań koniunkturalnych, w tym tłumaczy przyczyny wahań gospodarczych oraz klasyczny cykl koniunkturalny. Następny dział porusza tematykę pieniądza, rynku pieniężnego i bankowość. Następny większy rozdział dotyczy inflacji oraz takich związanych z nią pojęć jak: rodzaje inflacji, teorie inflacji, skutki inflacji, przyczyny inflacji. Szesnasty temat mówi o bezrobociu: zasoby siły roboczej, pojęcie i rodzaje bezrobocia, przyczyny bezrobocia, skutki bezrobocia. Ostatni dział dotyczy budżetu i polityki fiskalnej państwa. Pojawiają się tu takie pojęcia jak: budżet, polityka budżetowa, deficyt budżetowy, dług publiczny, wydatki budżetu państwa, podatki, aktywna i pasywna polityka państwa.

ZAGADNIENIA Z MIKROEKONOMI I MAKROEKONOMI 2009/2010
1.PRZEDMIOT EKONOMII
Ekonomia to:
-nauka badająca problem rzadkość dóbr
-Nauka zajmująca się procesami gospodarczymi tzn. produkcją, dystrybucją , wymianą i konsumpcją środków ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz