Finanse - wykład 3c

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 3c - strona 1 Finanse - wykład 3c - strona 2 Finanse - wykład 3c - strona 3

Fragment notatki:

Wypłacalność
W celu sprawdzenia czy firma jest w stanie wywiązać się z zobowiązań długoterminowych należy przenalizować strukturę kapitału
Najważniejsza jest relacja kapitału obcego do własnego
Wysoki udział kapitału obcego naraża firmę na ryzyko finansowe- duże płatności odsetkowe, konieczność dotrzymywania terminów
W zależności od celu analizy stosujemy wskaźniki
Dług/(Kapitał własny+dług)
Dług długoterminowy/Kapitał własny
Dług w stosunku do aktywów
Dług/aktywa ogółem
Dług krótkookresowy/ aktywa ogółem
Ocena wskaźnika wypłacalności
Akceptowalny udział kapitału obcego różni się w w skali międzynarodowej
W krajach gdzie finansowanie działalności oparte jest na systemie bankowym np. w Niemczech czy Włoszech udział ten będzie większy niż w krajach, w których finansowanie odbywa się częściej poprzez emisje akcji jak np. w Wielkiej Brytanii
Dlatego istotne jest odnoszenie wskaźnika wypłacalności do firmy finansującej działalność w podobny sposób jak nasza
Czy warto inwestować w daną firmę? (1)
Dotychczas przedstawione wskaźniki są istotne dla działalność operacyjnej i inwestycyjnej firmy, nie są jednak wystarczające by wycenić perspektywy dla zewnętrznych inwestorów
Istotne informacje to zmienność dywidendy, zysk z udziału, koszt udziału Wskaźniki dotyczące udziałów są również publikowane w sprawozdaniach finansowych
Firmy mogą wpływać na ceny udziałów poprzez komunikację z otoczeniem rynkowym
Często firmy tworzą swoje wskaźniki do oceny perspektyw inwestycyjnych np. Like-for-like sales lub profit before one-time expenditures Analiza jedno- i wielowskaźnikowa
Analiza jednowskaźnikowa bierze pod uwagę pojedyncze wskaźniki
Analiza wielowskaźnikowa bierze pod uwagę kombinację wag wielu wskaźników
Popularną miarą wielowskaźnikową jest Z-score (Altman 1968)
z-score
Pomaga przewidzieć bankructwo firmy
Miara ryzyka
Oryginalnie stworzona dla przemysłu wytwórczego w USA
Dla innych firm przyjmuje się inne wagi wskaźników
Z=0,012x1+0,014x2+0,033x3+0,006x4+0,999x5 X1-majątek obrotowy/aktywa ogółem
X2-zatrzymany dochód/aktywa ogółem
X3-wynik finansowy brutto/aktywa ogółem
X4- wartość rynkowa udziałów/dług
X5-sprzedaż/aktywa ogółem
Analiza wskaźnikowa- uwagi
Analiza wskaźnikowa powinna być poprzedzona przez analizę poziomą i pionową
Te metody są komplementarne i dostarczają podstawowe informacje dotyczące kondycji finansowej firmy
Analiza wskaźnikowa jest podstawą dla bardziej zaawansowanej analizy syntetycznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz