Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 27

Historia myśli ekonomicznej - Ekonomia liberalna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Historia myśli ekonomicznej 08.10.2001 1. Ekonomia liberalna - A. Smith, Riccardo, Say: charakterystyka liberalizmu, niewidzialnej ręki rynku, teoria wartości, teoria podziału, prawo rynku Say'a, problem państwa. 2. Ekonomia m...

Innowacyjność przedsiębiorstwa - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

Innowacyjność przedsiębiorstwa Innowacyjno ść wi ąż e si ę z wprowadzeniem czego ś nowego, nowatorstwem, reform ą , ulepszeniem. Mo ż e ona dotyczy ć wszelkich dziedzin i sfer oddzia ł ywa ń w r óż nych kierunkach. Innowacyjne s ą wi ę c wszystkie ulepszenia maszyn i urz ą d ze ń , reformy system ó...

Koncepcja systemowa o stałości i zmianie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Wykład 22.05.2001 Koncepcja systemowa 4. o stałości i zmianie cd. Funkcjonalizm: zachowanie objawowe (symptom) jest przejawem procesów samoregulacji systemu. Sygnalizuje otoczeniu, że istnieje jakiś problem i że otoczenie może być pomocne w jego rozwiązaniu. (np. ból głowy równoważy nadmiar napięty...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

MAKROEKONOMIA Wprowadzenie do makroekonomii Makroekonomia zajmuje się badaniem wzajemnych związków zachodzących w gospodarce jako całości za pomocą agregatowych wielkości (zmiennych) ekonomicznych. Wielkości agregatowe powstają w wyniku procesu agregacji. Agregacja (sumowanie, łączenie) - polega...

Metoda behawioralna i jej założenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Wykład 27.03.2001 Metoda behawioralna Założenia Środowiskowość (otoczenie) Wszelkie organizmy kształtują się poprzez otoczenie - na zachowania wpływają kary i nagrody; uczymy się przyszłości poprzez skojarzenia z przeszłością. Eksperymentalizm Eksperyment pozwala stwierdzić jaki czynnik środowisko...

Metody określające zdolności kredytowe - klasyfikacja kredytów - Umowa...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

KREDYT W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 1.1. Pojęcie i klasyfikacje kredytów na działalność gospodarczą Skala zapotrzebowania na kredyt i usługi bankowe jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w kraju. Osłabienie koniunktury powoduje na ogół spadek popytu na kredyt i usługi bankowe,...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - podział pracy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Miedzynarodowe stosunki gospodarcze 1.Teoria międzynarodowych stosunków gospodarczych opisuje prawa i reguły, które rządzą gospodarką światową. Międzynarodowe biuro pracy jest zjawiskiem historycznym i stanowi szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy, dokonującego się między podmiotami ...

Miejsce i rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

Temat: Miejsce i rola Małych i Średnich Przedsiębiorstw w gospodarce Istota gospodarki rynkowej Rynek istnieje tak długo, jak długo istnieje między ludźmi potrzeba wymiany dóbr. Potrzeba ta wynika z faktu, że ludzie posiadają nadmiar jednych dóbr przy niedoborze innych. Od wieków niektórzy odczuwal...

Mikroekonomia - definicja mikroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

mikroekonomia W świecie możemy poczynić dwie obserwacje: -świat jest mniej lub bardziej skończony w swych wymiarach -istniejące w nim zasoby są ograniczone w swojej wielkości. ZASOBY- są to rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług obejmują one: -ziemię-obszar ziemi wszystko to, co jest użyte...

Mikroekonomia - wprowadzenie do mikroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

I. UWAGI WSTĘPNE 1. Na czym polega ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności? Gospodarczy charakter działalności ludzi jest jednym z wielu jej aspektów, choć czasem może mieć znaczenie pierwszoplanowe (praca najemna, własna firma). Aspekt ten dotyczy natury gospodarowania, która obejmuje dużą grupę ...