Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 26

Ekonomia i rodzaje zasobów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

EKONOMIA WYKŁADY SEMESTR I Wykład 16.X.2001 Ekonomia - nauka zaliczana do nauk społecznych zajmuje się analizą zachowań jednostek ludzkich. W ekonomi obowiązuje kolejność działań matematycznych, bada ona zachowanie poszczególnych jednostek, dotyczy procesu gospodarowania. 3 rodzaje zasobów: natur...

Ekonomia i jej podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Wykład 30.IX.2001. Ekonomia Pozytywna Normatywna Ekonomia normatywna - formuje zalecenia oparte na subiektywnych (własnych) ocenach zjawisk. Ekonomia pozytywna - zajmuje się obiektywnym naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki. Ceny ropy naftowej w latach 1973 - 74 wzrosły ponad trzyk...

Wzory analizy ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Wykład 07.X.2001 Y = C + I + G C = Yd - S egzogeniczny (egzo) - wewnętrzne I = Y - C endogeniczny (endo) - zewnętrzne Yd = Y - NT Endo Y - dochód narodowy Endo C - konsumpcja Endo I - wydatki inwestycyjne Endo G - wydatki rządowe Endo Yd -

Podmioty procesowe gospodarowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Wykład 21.X.2001 PODMIOTY W PROCESIE GOSPODAROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWO - są to ludzie lub grupy ludzkie dysponujące określonymi środkami niezbędnymi do regularnego prowadzenia działalności gospodarczej w sferze produkcji obrotu towarowego czy usług. Głównym celem jest osiąganie zysku. GOSPODARSTWO D...

Rynek i jego struktury

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Wykład 28.X.2001] RYNEK Rynek - pojęcie wieloznaczne, zespół transakcji, warunków, które doprowadzają do kształtu pomiędzy kupującymio i sprzedajacymi w procesie wymiany dóbr i usług. Rynek wyznacza: cene ilość Popyt - jets to ilość pewnego dobra jaką nabywcy, konsumenci sa gotowi nabyć przy r...

Elasrtyczność cenowa popytu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU - jest to siła reakcji popytu wywołana zmianą dochodu realnego. e d = [( Q 1 - Q 0 ) \ Q 0 ] \ [( d 1 r - d 0 r ) \ d 0 r ] Innymi słowy elastyczność ta informuje o ile % zmieni się popyt na dane dobro jeżeli dochód ...

Etapy analizy strategicznej - Makrootoczenie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

Etapy analizy strategicznej Analiza strategiczna jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki, marketingu, które mają na celu zebranie, zinterpretowanie i konfrontację danych dotyczących zarówno s...

Ćwiczenia z finansów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Finanse - ćwiczenia Pojęcia: bilans udziały i akcje majątek obrotowy pasywa kapitały wynik netto Koszty ( nie podatkowe ): należności przedawnione ( powyżej 3 lat ) zapłacone odsetki budżetowe ( wobec budżetu i ZUSu ) kary i grzywny przekroczenia wydatków reprezentacyjnych koszty amortyza...

Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych. I. Pojęcie firmy i oznaczenie firmy nowo powstałej (pierwotnej). Firma - nazwisko lub nazwa, pod którą dana osoba prowadzi przedsiębiorstwo handlowe czy działalność zawodową uważaną za handlową. Firma ma na celu zindywidualizowanie działalności konkre...

Franchising - historia i pojęcie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Franchising Spis treści Wstęp 3 Historia 3 Rodzaje franchisingu 6 Formy franchisingu 9 Zalety franchisingu 11 Wadu franchisingu 12 Uwarunkowania prawne 13 Podsumowanie 1 4 Bibliografia 15 Załącznik 1. Umowa franchisingu a inne formy współpracy 17 Załącznik 2. Kodeks etyczny 18 Wstęp Rozwój gospodar...