Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 25

Analiza wskaxnikowa sprawozdań finansowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych - Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Analiza wskaźnikowa przeprowadzana jest na podstawie sprawozdań finansowych: bilans sprawozdań z dochodów i kosztów sprawozdań przepływów pieniężnych Wskaźnikami zainteresowani są osoby zarządu kredytodaw...

Analiza wskaźnikowa - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

B I L A N S sporządzony na dzień 31.12.1999r. A K T Y W A 1998 rok 1999 rok A Majątek trwały 2 203 602,63 2 165 758,57 A.I Wartości niematerialne i prawne - - A.I.1 koszty założenia spółki akcyjnej A.I.2 koszty p rac rozwojowych A.I.3 wartość firmy - - A.I.4 inne wartości niematerialne i prawne A.I...

Analiza wypożyczalni kaset video - cel systemu - Należność

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1239

Spis treści: 1. Opis obszaru problemowego - stan istniejący 3 2. Cel systemu 4 Analiza wymagań krytycznych 3.1 Schemat obszarów krytycznyc h 5 3.2 Obszary krytyczne5 3.3 Powiązania obszarów z problemami 8 3.4 Wymagania 9 4. Modelowanie pr...

Bilans finansowy przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans, czyli zestawienie aktywów i finansujących ich pasywów. Jest to dokładna fotografia stanu przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Uważna ana...

Biznesplan - jak zrobić biznesplan

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1134

Przedstawiony poniżej plan opisuje działania związane z założeniem i dalszą działalnością Firmy BUD-CEG, która zamierza zająć się produkcją i dystrybucją materiałów dwóch rodzajów : cegły pełnej cegły dziurawki Firma BUD-CEG powstała w listopadzie 1994 r. jako Sp. Z O.O. trzech wspólników, którz...

Budżetowanie działalności przedsiębiorstw - Rachunek kosztów postulowa...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

Budżetowanie działalności przedsiębiorstw. Budżetowanie jest formą planowania krótkookresowego (rok, miesiąc, kwartał). Budżet jest wyrażaniem w jednostkach ilościowych i wartościowych planem przydzielonym określonym jednostkom wewnętrznym w...

Cash flow - pojęcie i zasada działania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Światowe standardy dopuszczają stosowanie metody bezpośredniej i pośredniej Cash Flow. W Polsce obligatoryjna jest metoda pośrednia. Metoda bezpośrednia : przychody i koszty koryguje się do wpływów i wydatków tak, aby otrzymać przepływy pieniężne netto. W metodzie pośredniej zysk netto korygowany ...

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Problem przed którym stoi każde przedsiębiorstwo działające na obecnym rynku sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: jakie należy przedsięwziąć cele aby odnieść sukces, jakimi środkami i w jaki sposób należy do tego sukcesu dążyć ?. Podstawowymi czynnikami określającymi reguły postępowania przedsi...

Pytania z analizy matematycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Metodą dowodu wprost lub niewprost na podstawie definicji wykazać, że funkcja f(x)= jest malejąca. Zad 2 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : x ρ y ⇔ Zad 3 Obliczyć (nie jestem pewna) Zad 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji,

Zadania z analizy matematycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Metodą dowodu wprost lub niewprost na podstawie definicji wykazać, że funkcja f(x)= -x 3 -3x+1 jest malejąca. Zad 2 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : x ρ y ⇔ e x = 2e y Zad 3 Obliczyć Zad 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji,