Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 24

Podsumowanie z przedmiotu bankowość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

  Wprowadzenie Wybrane produkty inwestycyjne dostępne w ofercie polskich banków Produkty inwestycyjne oferowane przez banki   w Polsce na przykładzie ING Porównanie oferty innych banków w Polsce Podsumowanie Źródła Produkt inwestycyjny zakupiony z myślą o osiągnięciu w przyszłości korzystnego zwrot...

Analiza strategiczna wytwórni kostki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Streszczenie Przedmiotem analizy strategicznej jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji drobnowymiarowych elementów drogowych, takich jak kostka drogowa oraz krawężniki. Polska ma olbrzymie zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej. Jakość...

Analiza strategiczna zakładu fryzjerskiego - Analiza strukturalna sekt...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO „ SŁOWIK ” SPIS TREŚCI strona WSTĘP WSTĘP Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonych warunkach: politycznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych oraz kulturowych. Wymienione czynniki stanowią otoczenie ogólne przedsiębiorstwa, wobec których nie po...

Analiza stragiczna zakładów piwowarskich w Żywcu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADÓW PIWOWARSKICH W ŻYWCU S.A. SPIS TREŚCI. strona I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI3 II. ANALIZA MAKROOTCZENIA 4 1. Wymiar ekonomiczny. 2. Wymiar techniczny. 3. Otoczenie społeczne. III. ANALIZA SEKTOROWA6 1. Siła oddziaływania dostawców. 2. Siła oddziaływania nabywców. 3...

Analiza strategiczno-marketingowa agencji - opis działalności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

1.WSTĘP 1.WSTĘP Celem pracy jest przedstawienie nowej firmy, pokazaniu, że reklama jest dziedziną sztuki, wskazać pewne zasady, prawa, pułapki czyhające na nieostrożnych i pewnych siebie, ale jako dziedzina sztuki jest ona nowatorska i kreatywna. Czasami działanie zgodne z prawami może przynieść ko...

Analiza "SWOT Opoczno SA" - Wizerunek firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Analiza SWOT „OPOCZNO” S.A. ANALIZA SWOT Przedmiotem analizy SWOT jest „OPOCZNO” S.A. producent płytek ceramicznych. Dla firmy „Opoczno” S.A. kluczowymi obszarami działalności są: marketing i dystrybucja technologia Głównym konkurentem dla „Op...

Analiza Swot - pojęcie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

Analiza Swot Nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: Strenghts - mocne strony firmy Weaknesses - słabe strony firmy Opportunities - szanse Threats - zagrożenia Analiza SWOT (SWOT analysis) jest to rodzaj analizy, mający na uwadze ocenę słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa na tle...

Analiza sytuacji finansowej firmy BETA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

CAŁOŚCIOWA ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza przedsiębiorstwa „BETA” opiera się o zestaw danych zawartych w bilansie firmy za dwa kolejne lata obrachunkowe (tab. 1) oraz o rachunek zysków i strat za analogiczne okresy (tab. 2) Bilans przedsiębiorstwa „BETA” tab.1 Lp. Stan na...

Analiza sytuacji majątkowej spółki - Kapitał

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

ANALIZA SYTUA CJI MAJĄTKOWEJ SPÓLKI W ramach analizy sytuacji majątkowej ocenia się: 1.wielkość, strukturę i dynamikę aktywów, 2.wykorzystanie aktywów. Dla uproszczenia wstępnej analizy dane o aktywach spółki przekształciłam w analityczny bilans. BILANS ANALITYCZNY - AKTYWA Składniki aktywów ...

Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej - Wskaźniki ekono...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

  Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej  1. Istota analizy wskaźnikowej   Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. wachlarz wskaźników, jakie mogą być obliczone na podstawie sprawoz...