Podsumowanie z przedmiotu bankowość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podsumowanie z przedmiotu bankowość - strona 1 Podsumowanie z przedmiotu bankowość - strona 2 Podsumowanie z przedmiotu bankowość - strona 3

Fragment notatki:

  Wprowadzenie Wybrane produkty inwestycyjne dostępne w ofercie polskich banków Produkty inwestycyjne oferowane przez banki   w Polsce na przykładzie ING Porównanie oferty innych banków w Polsce Podsumowanie Źródła Produkt inwestycyjny zakupiony z myślą o osiągnięciu w przyszłości korzystnego zwrotu może mieć charakter dochodowy, tzn. ze stałym oprocentowaniem lub spekulacyjny, bardziej ryzykowny, np. akcje czy opcje szeroka gama takich instrumentów na rynku:      od certyfikatów depozytowych po fundusze inwestycyjne Najpopularniejsze produkty inwestycyjne dostępne  w Polsce   Fundusze inwestycyjne Papiery wartościowe znajdujące się             w publicznym obrocie Oferta domów maklerskich Obligacje skarbowe Produkty strukturyzowane   Oferta produktów inwestycyjnych na przykładzie ING Banku Śląskiego Lokaty o stałym   oprocentowaniu      atrakcyjnie oprocentowane lokaty terminowe dostosowane do potrzeb przedsiębiorców możliwość ustalenia okresu lokowania minimalne formalności niezbędne do założenia lokaty Depozyt Korporacyjny w PLN   Daje szansę lepszego zarządzania nadwyżkami finansowymi dzięki oprocentowaniu wyższemu,   niż w przypadku rachunku bieżącego oraz możliwości ustalenia okresu inwestycji Depozyt Korporacyjny można zakładać na okres od 7 do 365 dni Oprocentowanie depozytu jest stałe, a jego wysokość zależy od kwoty depozytu oraz terminu, na jaki jest zakładany   Lokata   Terminowa   Daje możliwość lokowania nadwyżek, na okres od 1 dnia do 365 dni Oprocentowanie jest stałe, ustalane indywidualnie między firmą a Bankiem, a jego wysokość jest uzależniona od kwoty i okresu lokaty Kapitalizacja odsetek - po upływie okresu umownego depozytu Lokatę Terminową można zakładać   w złotówkach oraz walutach wymienialnych   Lokaty Negocjowane   Zawierane są telefonicznie, bezpośrednio   z dealerem lub specjalistą ds. rynków finansowych Zawierane zarówno w złotych, jak i walutach wymienialnych Wysokość oprocentowania i termin lokaty podlega każdorazowo indywidualnym uzgodnieniom W zależności od potrzeb przedsiębiorców, może być założona na dowolny okres od jednego dnia   do roku        Otwarte konto oszczędnościowe Business    Połączenie wysoko oprocentowanego produktu depozytowego z rachunkiem bankowym

(…)

… z odsetkami może nastąpić w tej samej walucie lub w walucie zastępczej
Waluta, w której nastąpi spłata depozytu, zależy   od kształtowania się uzgodnionego między stronami transakcji kursu walutowego względem fixingu NBP   z dnia rozliczenia
Transakcja DCD z barierą  
 
Kurs barierowy
Uzgadniając kurs z Bankiem, firma ogranicza ryzyko kursowe związane z zawarciem transakcji
Wypłata depozytu w walucie…
… są za pośrednictwem rachunku bieżącego
 
Lokata o zmiennym oprocentowaniu 
 
Lokata eCall łączący w sobie zalety rachunku bieżącego  oraz lokaty terminowej
Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków na rachunek do dnia poprzedzającego wypłatę (kapitalizacja miesięczna)
Lokatę można otworzyć w walutach PLN, USD i EUR
Transakcje na rachunku lokaty mogą być prowadzone wyłącznie w systemach bankowości elektronicznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz